CAO Bouwnijverheid

In de CAO Bouwnijverheid worden de afspraken tussen werkgevers en werknemers geregeld, die met name betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden. Bij de CAO Bouwnijverheid zijn werkgevers- en werknemersorganisaties in de Bouwnijverheid betrokken. Van werkgeverszijde zijn dit Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL), Bouwend Nederland, NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers), Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) en Vereniging van Waterbouwers. Van Werknemerszijde zijn dat FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Zie voor de CAO de websites van CAO-partijen, voor de AFNL: www.aannemersfederatie.nl


Namens AFNL zit A. Snellen in de CAO-onderhandelingsdelegatie, het DB-CAO en het Partijenoverleg CAO. Daarnaast is er een groot aantal commissies en werkgroepen actief waarin de AFNL participeert.