logo Bouwbelang

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2018-2019, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

firefox 2019 10 28 17 33 13

twitter logo met tekst volg ons

YouTube Logo 700x394

coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen over de gevolgen voor MKB-bedrijven in de bouw- en infrasector. Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra verzamelt op deze pagina informatie zoals praktische informatie en veelgestelde vragen voor de Bouw & Infra.

 

Riek Siertsema over de coronacrisis

Update corona-versoepelingen
De overheid heeft een reeks versoepelingen aangekondigd per zaterdag 5 juni a.s. Voor de bouw- en technieksector is van direct belang dat alle winkels weer open kunnen volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter.

De uitbreiding van de bezoekregeling naar maximaal 4 personen geldt voor privébezoek. Voor werken in de woning geldt dit niet, lees hier meer. Een complete update van de versoepelingen lees je op de website van de Rijksoverheid.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’
De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’  vastgesteld. Met het protocol hopen zij ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden en brancheverenigingen. Het biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Belangrijk, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken, zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.
Klik hier voor het protocol.Helpdesk Corona Bouw & Techniek
De Helpdesk Corona Bouw & Techniek is onderdeel van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Deze Helpdesk is dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar via telefoon, e-mail of chat.
Op de website van de Helpdesk treft u daarnaast het laatste nieuws aan, kunt u handige informatie downloaden die het veilig doorwerken ondersteunen, zoals posters, checklists en toolboxen. Tevens vindt u er een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over veilig doorwerken volgens het protocol tijdens de coronacrisis in de Bouw en Techniek.
Klik hier voor de website van de Helpdesk.

Steunpakket
De overheid heeft meerdere regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of een tegemoetkoming in de loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste steunpakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.

Bekijk hier op welke regelingen u eventueel aanspraak kunt maken.

Gevolgen coronavirus werkgever/werknemer en hoofdaannemer/ gespecialiseerde aannemer
Het virus heeft natuurlijk ook gevolgen voor werkgevers en werknemers en/of hoofdaannemer en gespecialiseerde aannemer. Dit kan zorgen voor bijzondere situaties. Op de website van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek vindt u bij de veelgestelde vragen antwoorden over testen, vaccineren, grenswerkers en bijvoorbeeld quarantaine.
Naast deze vragen ontvangt Aannemersfederatie ook nog de volgende vragen:

Overige handige links

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben daarnaast samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Uiteraard helpen ook de medewerkers van Aannemersfederatie Nederland u graag verder.

Gevolgen coronavirus werkgever/werknemer en hoofdaannemer/ gespecialiseerde aannemer

Mag een werknemer zijn goedgekeurde vakantieaanvraag zomaar intrekken?

Veel werknemers hebben maanden geleden vakantie opgenomen voor bijvoorbeeld de meivakantie. Door het Coronavirus kunnen ze nu niet weg. De wet biedt echter niet de mogelijkheid dat een werknemer in dit geval zijn aanvraag kan intrekken. In principe wordt de werknemer dus geacht zijn geplande verlof gewoon op te nemen. Het staat de werkgever echter wel vrij om met de intrekking in te stemmen.

Levert het coronavirus overmacht in de keten op?

Ondertussen is meer dan duidelijk dat het Coronavirus niet te vergelijken is met eerdere gebeurtenissen. Dat maakt het ook juridisch lastig om te voorspellen wat de gevolgen zijn van deze crisis en hoe daarmee om te gaan. Dus wat te doen als uw opdrachtgever een werk stil legt vanwege Corona? Of als de aanvang van een nieuw werk wordt opgeschoven vanwege ‘overmacht’? Ook de omgekeerde situatie kan problemen opleveren. Want stel dat u het zelf niet meer voor elkaar krijgt terwijl uw opdrachtgever nog wel uitvoering van een werk wenst? Gert van Gorcom, advocaat bij Van Gorcom Advocaten, geeft antwoord op deze vragen.

Lees meer...

Calamiteitenverlof en opvang kinderen?

 Calamiteitenverlof is alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin bijvoorbeeld scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor.

Calamiteitenverlof valt in dit geval ook niet onder de 3 dagen kort verzuim geregeld in artikel 3.6 van de cao Bouw & Infra. De werkgever dient de calamiteit in dit geval op grond van artikel 3.6.5 door te betalen.
Als het gaat om de opvang van de kinderen dan is dit in beginsel een zaak van de ouders. In deze uitzonderlijke situatie wordt er echter van werkgevers gevraagd om begrip te hebben voor werknemers die er niet in slagen om de opvang te regelen. Aan de andere kant mag er van werknemers wel verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen. Indien er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, is voor de hand liggend dat beide partners als zij beide werken de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen.

Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Ga hierover met elkaar in gesprek en bespreek deze mogelijkheden. Mogelijkheden waar aan gedacht kan worden zijn:

  • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of roostervrije dagen op. Ook kan de werknemer dagen uit zijn individueel budget opnemen (TSF-dagen). Compensatie voor overwerk zou daarnaast ook gebruikt kunnen worden. Verder kunnen eventueel opgebouwde spaaruren worden ingezet (artikel 28).
  • De werkgever betaalt, overeenkomend aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking van de duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken)
  • Voor zover er in de onderneming sprake is van werktijdverkorting (wtv) wordt de werktijdverkorting en de tijd nodig voor opvang zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Hoe ver reikt het instructierecht van de werkgever?

Werknemers moeten redelijke instructies opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de onderneming. U kunt werknemers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen de onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever de werknemer opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Subcategorieën

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

zwaarwerkregeling eerder stoppen iets voor jou?

AFNL- NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren
Bekijk de film:firefox 2019 06 21 08 33 07

logo Bouwspraak

 

logo gaan in de bouw

Bewaren

EDI logo

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend