MKB Bouw

www.mkbbouw.nlMKB Bouw is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers in de bouwnijverheid. MKB Bouw richt zich uitsluitend op de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, die voor eigen rekening en risico het bedrijf voert. Deze ondernemer ervaart direct de gevolgen van allerlei maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving in zijn portemonnee.

De belangen van de MKB ondernemer staan centraal in dienstverlening en belangenbehartiging.

Web: www.mkbbouw.nl