AVM Metselwerken

www.avmmetselwerken.nlIn 1930 werd de Nederlandse Metselaars Patroons Bond (NMPB) opgericht als een landelijke overkoepeling van regionale, maar vaak ook plaatselijke metselaarspatroons verenigingen. Daardoor werd het de brancheorganisatie voor metselbedrijven in Nederland. Op 22 januari 1997 werd de naam gewijzigd in Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM).

AVM heeft ten doel: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Dit betekent dat AVM ook opkomt voor het belang van de metselbranche in het algemeen. Al blijft het belang van de leden primair staan.

Website: www.avmmetselwerken.nl