Vereniging Modern Straatwerk

logovmsDe branchevereniging Vereniging Modern Straatwerk (VMS) zet zich samen met haar leden actief in voor de bevordering van een moderne  manier van (her)bestraten, waarbij een gezondere en effectievere aanpak centraal staan.
Dit doel wordt voor een belangrijk deel bereikt door mechanisatie van het (her)straatwerk.


Structurele belangenbehartiging
Om dit doel te bereiken richt de vereniging zich op het bevorderen van innovaties, het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitseisen, certificering van bedrijven en bevorderen van uitwisseling van materieel en kennis. Met het onderbrengen van het secretariaat en de aansluiting bij Aannemersfederatie Nederland streeft de VMS naar een structurele en adequate belangenbehartiging en dienstverlening voor de leden van de VMS.

Web: www.modernstraatwerk.nl.