Technisch Bureau Bouwnijverheid

Het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid voert het secretariaat van CAO-partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de Bouw en de betreffende bedrijfstakfondsen. Het Technisch Bureau neemt opdrachten aan van de bedrijfstakfondsen, en partijen bij de CAO tot het doen van noodzakelijke handelingen, met als doel het ondersteunen van de bedrijfstakfondsen, coördinatie besluitvormingsprocessen werkgevers en werknemers, secretariaatvoering CAO-partijen, ondersteuning CAO-overleg, ondersteuning contractvorming en coördinatie uitvoering bedrijfstakfondsen en uitvoerder Cordares.

Zie: www.tbbouw.nl

Namens AFNL zit J. Uittenbogaard in het Bestuur van de St. Technisch Bureau Bouwnijverheid.