Op de agenda!

Bestuur en organisatie

Het Bestuur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wordt gevormd door de door de aangesloten brancheverenigingen gekozen branchebestuurders, voortkomend uit de secties burgerlijke - en uitiliteitsbouw, gespecialiseerde aannemerij en infra. De directeur van de organisatie is tevens secretaris van het Bestuur.

  • W. Haverhals (Wim) - bestuurslid vanuit sectie GA
  • Ph. van Nieuwenhuizen (Philip) - bestuurslid vanuit sectie Infra
  • G. Rook (Geuje) - bestuurslid vanuit sectie B&U
  • H.R. Siertsema (Riek), voorzitter
  • A.A.L. Snellen (Arno), bestuurslid vanuit sectie Infra
  • De directeur van de AFNL – J. Uittenbogaard (Jaco) is tevens secretaris van het Bestuur

gebouw in aanbouw