Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Loonkostensubsidie voor brugbanen

  Voor u als werkgever wordt het financieel aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die zijn herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong. Vanaf eind februari 2008 kunt u namelijk loonkostensubsidie krijgen. Met deze zogenaamde brugbanen kunnen (gedeeltelijk) arbeidsgeschikten voor wie het moeilijk is om aan het werk te komen, makkelijker een baan vinden.

 • ProRail gunt onderhoud niet meer onderhands

  ProRail gaat klein onderhoud openbaar aanbesteden. Tot nu toe werden de miljoenencontracten onderhands aanbesteed, maar de spoorbeheerder werd door de kartelpolitie NMa op de vingers getikt. De huisaannemers mogen blijven, maar krijgen concurrentie van twee nieuwkomers.

  Met klein onderhoud aan het spoor is jaarlijks ruim 260 miljoen euro gemoeid. Omzet die de afgelopen tien jaar werd verdeeld tussen 38 contracten met huisaannemers Strukton, BAM en Volker Wessels, licht Bart

  ...
 • Geen proef alternatief beton- en metselzand

  De Rijksgebouwendienst weigert een proef naar alternatieven voor beton- en metselzand in beton. De commissie-Tommel is woedend over de woordbreuk van de dienst. Dat blijkt uit een boze brief aan de RGD van voorzitter Dick Tommel van de commissie die jaarlijks aan het kabinet advies uitbrengt over ontgronden.

 • Afstemming bouwregels voor brandveiligheid

  De invoering van het Gebruiksbesluit voor brandveiligheid zorgt er niet voor dat sluipenderwijs nieuwe bouwregelgeving wordt ingevoerd. Dat regelt een aangenomen motie van CDA en VVD.

  Het gebruiksbesluit regelt dat er in alle gemeenten eenduidige regelgeving komt voor het brandveilig gebruik van gebouwen waar meer dan vijftig mensen samen zijn. De Tweede Kamer vreesde echter dat dit ook nieuwe bouwregelgeving opleverde en dat dat het Bouwbesluit voor de voeten loopt. Zo zou een

  ...
 • Energieverlies door daken via de lucht meetbaar

  Warmtebeeld (Bron: miramap.nl)In Nijmegen wordt via de lucht het warmteverlies door slecht geisoleerde daken geconstateerd.

  Met een infraroodcamera die in een vliegtuig is ingebouwd, wordt de temperatuur van de dakoppervlakken bepaald.

  Deze meettechniek geeft aan of isolatie ook daadwerkelijk functioneert.

  ...
 • Geen verplichte internationale boekhoudregels voor mkb

  Middelgrote en kleine bedrijven in Europa moeten niet worden verplicht tot de internationale boekhoudregels IFRS (International Financial Reporting Standards). Een initiatiefrapport van Europarlementariër Ieke van den Burg (PvdA) met deze strekking heeft 29 januari jl. brede instemming gekregen in het Europees Parlement. Het parlement moet meebeslissen over zulke boekhoudregels.

  De Europese MKB-organisatie UEAPME verzet zich al een tijd tegen plannen voor internationale

  ...
 • Klein Poelhuis: overheid moet harder optreden tegen zwart werk

  In de bouw wordt op grote schaal zwart gewerkt. Uit extra controles van de Belastingdienst op duizend nieuwbouwlocaties en andere bouwplaatsen werd in 20 procent van de gevallen een misstand geconstateerd. Dat blijkt uit een interview met staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) dat oud-staatssecretaris Steven van Eijck had voor het AD-katern Geld & Recht.

  Aannemersfederatie Nederland is van mening dat ook de overheid harder op moet treden tegen zwartwerkers.

 • Aannemersfederatie wil afspraken over marges

  Aannemersfederatie Nederland; Bouw en Infra willen afspraken maken met de opdrachtgevende bouw over marges.  De aannemersfederatie staat positief tegenover de voorstellen van zeven grote bouwers om de samenwerking in de bouwketen te verbeteren, maar mist nog concrete afspraken.

  De zeven grootste Nederlandse bouwbedrijven willen meer duidelijkheid scheppen voor alle partners in het bouwproces, gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers, installateurs, inkopers en

  ...
 • AVM-lidbedrijf Brandsma leidt eigen toekomst op in Flevoland

  Bij Brandsma Metselwerken - AVM-lid - werken zeven jongens op een leerlingbouwplaats in Almere. Het is een van de voorbeelden waarmee de provincie Flevoland de instroom in de bouw stimuleert.

  “Bouwvakkerdecolletés kennen we niet meer. We hebben nu thermohemden, fleecetruien en waterdichte jassen. Het is een vooroordeel dat werken in de bouw altijd koud en zwaar is. Al is het natuurlijk niet echt licht werk als je de hele dag draai- en bukbewegingen maakt”, zegt Jennie Brandsma,

  ...
 • Geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Invoering geluidsgrenzen bij rijks- en spoorwegenDe ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds bij rijkswegen en spoorwegen.

  Langs

  ...
 • Extra geld voor bescherming tegen water

  KustbeschermingHet kabinet en het bedrijfsleven trekken de komende jaren 45 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe bijzondere technieken voor kustbescherming en beperking van overstromingsrisico’s.

  De ministerraad heeft ingestemd met de miljoeneninvestering voor twee innovatieve projecten waarmee de Nederlandse watersector zich

  ...
 • De leerling als fundament

  Sinds 31 januari is de website van het programma De leerling als fundament online. Het programma De leerling als fundament wil het middelbaar beroepsonderwijs voor de bedrijfstak bouw & infra vernieuwen, zodat er meer deelnemers instromen op het mbo, er minder uitvallen en er meer doorstromen naar hbo-opleidingen. Via de website kunnen de projectleiders van de twaalf proeftuinen kennis en ervaringen uitwisselen. (Bron:

  ...
 • Baksteen voor voegloos metselwerk

  Voegloze gevelSommige architecten experimenteren met metselwerk zonder mortelvoegen. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot het verlijmen van bakstenen. Huwa Vandersanden heeft een andere oplossing gevonden, een baksteen die onzichtbaar met mortel vermetseld wordt.

  De baksteennoviteit, die onder de naam Zero® op de markt wordt

  ...
 • Veiligheid bouwvakker moet in aanbesteding

  Minister van Sociale Zaken Donner bekijkt of de aanbestedingssystematiek op de schop kan om de veiligheid van bouwvakkers te vergroten. Hij komt de SP daarmee tegemoet.

  Donner zei gisteren toe dat hij gaat onderzoeken of de regels voor aanbestedingen scherper kunnen. Opdrachtgevers van bouwprojecten moeten op deze manier al tijdens de offertefase kunnen zien of een potentiële opdrachtnemer wel goed voor de veiligheid van zijn werknemers zorgt. Het gaat hierbij om projecten waarvoor

  ...
 • Impuls energiebesparing in gebouwen

  In 2020 is dertig procent energie bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen. Dat spreken het kabinet en het bedrijfsleven vandaag af in het convenant 'Meer met Minder'.

  'Meer met Minder' is erop gericht gebouweigenaren en huurders zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere maandlasten energie te laten besparen. Dit jaar starten pilot-projecten voor tienduizend gebouwen. 'Meer met Minder' is tot stand gekomen op initiatief van Platform EnergieTransitie Gebouwde

  ...
 • Oprichting Aannemersfederatie is een feit

  PERSBERICHT

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en InfraDertien brancheorganisaties van Hoofdaannemers en Gespecialiseerde Aannemers in Bouw en Infra hebben vandaag tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering in Nieuwegein

  ...
 • Voorzitter Henk Klein Poelhuis aan het woord

  Henk Klein Poelhuis bij aanvaarding van het voorzitterschap van Aannemersfederatie Nederland; Bouw en Infra op dinsdag 22 januari 2008 te Nieuwegein

  " Zeer geachte leden,

  Graag wil ik u bedanken voor mijn benoeming tot voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland. Ik vind het een bijzonder grote eer de eerste Federatievoorzitter te mogen zijn en een zó omvangrijke achterban te vertegenwoordigen. Weest u er van overtuigd, dat ik me voor de volle 200% zal

  ...
 • Personeelszaken: Loonbeslag - tijdspaarfonds

  Met het afschaffen van het Vakantiefonds is ook een nieuwe situatie ontstaan voor die gevallen waar sprake is van loonbeslag. Voorheen werd een beslagvrije voet voor drie weken (zomervakantie) berekend. Dit werd te allen tijde aan de deelnemer overgemaakt.

  Vanaf 2006 richt Cordares zich volledig naar de aanwijzingen van de deurwaarder voor bepaling van een aan de werknemer vrij te laten deel. Verstrekken deurwaarders hierover geen informatie dan wordt het totale tegoed in het

  ...
 • Steigers vaak ondeugdelijk

  Steigers vaak ondeugdelijkMeer dan een kwart van de steigers in de bouw is ondeugdelijk. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van Aboma+Keboma, die op 17 januari jl. werd gepubliceerd. Volgens het veiligheidsinstituut kampt 27 procent van de steigers met tekortkomingen, zoals gebrekkige verankering, onstabiele ondergrond, overbelasting en

  ...
 • Bedrijfsvoering: Debiteurenbeheer

  • Inleiding debiteurenbeheer
   • Betalingstermijn
   • Tips
  • Zo ziet een goede factuur eruit
   • Formele voorwaarden
   • Acceptgiro
   • Elektronisch factureren
   • Kleine ondernemersregeling
   • Tips om uw factuur eerder betaald te krijgen
  • Herinneringen
   • Eerste herinnering
   • Tweede herinnering
   • Wettelijke rente
   • In gebreke stelling
   • Correspondentie
  • Incasso
  ...