Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Aannemersfederatie vraagt aandacht nieuwe kabinet met brief

  Aannemersfederatie Nederland vraagt het nieuwe kabinet aandacht voor een aantal punten, die ten dele samenhangen met de slechte economische situatie waarin de sector, als gevolg van kredietcrisis en recessie, op dit moment verkeert en die anderdeels betrekking hebben op een aantal knelpunten die continuiteit en vooruitgang in de weg staan.
  De Federatie vraagt het kabinet met een samenhangende visie te komen op de kansen van de sector in de komende jaren en de wijze waarop de sector kan

  ...
 • Workshops Conceptueel Bouwen

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zal in september een twaalftal regionale workshops organiseren in samenwerking met SYNTENS, TNO en Conceptueel Bouwen Nederland om de ondernemers bekend te maken met projectoverstijgend werken met behulp van de methode ‘conceptueel bouwen’. De resultaten van deze werkwijze zullen onder andere zijn: een hogere kwaliteit, efficiencyverbetering, hogere

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland aangesloten bij MVO Nederland

  logo MVOAannemersfederatie Nederland Bouw & Infra  is vanaf vandaag officieel aangesloten bij MVO Nederland.
  Als partner van MVO Nederland draagt Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, zowel binnen de organisatie als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.    

   

  Met de

  ...
 • Vakantiekracht in dienst? Wij informeren u.

  Op het ledengedeelte vindt u onder het kopje “dossiers” informatie over de vakantiewerker inclusief een voorbeeld-arbeidsovereenkomst. Om toegang te krijgen tot het ledendeel moet u lid zijn van een van de lidorganisaties van de Aannemersfederatie en beschikken over toegangsgegevens.

  Bent u lid, maar heeft u geen toegangsgegevens? Neem dan

  ...
 • Training duurzaam inkopen: aan de slag met verantwoord hout


  In het kader van Bewust met hout organiseert Centrum Hout een serie van drie trainingsbijeenkomsten ‘Duurzaam inkopen: aan de slag met verantwoord hout’. De bijeenkomsten, die zijn bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen rond het gebruik van duurzaam hout, zijn gericht op iedereen die te maken heeft met de materiaalkeuze, het duurzaam inkopen en het toepassen van hout in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Sprekers zijn onder andere de keurmerkhouders FSC en

  ...
 • Nieuwe serie Bouwlokalen: Duurzaamheid = business

  Duurzaamheid is nu echt business geworden. Is het u ook opgevallen dat uw collega’s die al eerder van duurzaamheid werk hebben gemaakt, nu niet verlegen zitten om klanten? Dat steeds meer klanten kiezen voor duurzame energieopwekking? In deze serie BouwLokalen gaan uw collega’s u bewijzen dat het werkt. Niet met mooie, vage plannen, maar met keiharde cijfers.

 • Procesinnovatie tafels

  SBR en Stichting Roges organiseren inspirerende, interactieve bouwprocesbijeenkomsten

  19 en 27 mei, 9 en 22 juni - Groot Handelsgebouw, Rotterdam

 • Rapport Verkenning ketensamenwerking uitgereikt

  Balance & Result heeft in opdracht van SBR een verkenning uitgevoerd onder leden van de Aannemersfederatie Nederland. Het rapport geeft onder andere weer dat fragmentatie van de bouwkolom tot gevolg heeft dat er veel schakels zijn, waardoor faalkosten hoog zijn en innovatie moeilijk van de grond komt. Samenwerking kan voor verbetering zorgen en daarmee de marktpositie van de betrokken bedrijven verbeteren. 

  "Het rapport is een eerste stap in de richting van samenwerking, maar de

  ...
 • Ministers roepen op tot samenwerking met Aannemersfederatie bij de aanpak van wijken

  De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven en de minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eimert van Middelkoop hebben corporatiedirecteuren en wethouders opgeroepen om gezamenlijk met Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra op te trekken in de aanpak van wijken.

  De maatschappelijke ontwikkelingen gaan vooral in de richting van beter bereikbare en veilige wijken, die nauwelijks meer energie vragen dan ze opleveren. Wijken waar mensen met plezier wonen, werken en

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland verbaasd over besluitvorming nieuwe CAO

  Aannemersfederatie Nederland is zeer verbaasd over de snelheid waarmee partijen Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen een nieuwe CAO voor de bouw willen sluiten. De huidige CAO loopt eind 2010 af.
  Aannemers Federatie Nederland vindt het onbegrijpelijk dat genoemde partijen hebben gemeend de Federatie voor de tweede maal te moeten uitsluiten van deelname. Wellicht hebben beide zaken rechtstreeks met elkaar te maken. Een uitgebreide reactie zal volgen zodra de volledige tekst van

  ...
 • Regionale workshops Arbocatalogus Bouw en Infra: schrijf u nu in!

  De Aannemersfederatie organiseert in samenwerking met Stichting Arbouw in de maand april een viertal regionale workshops Arbocatalogus Bouw en Infra.

  Arbouw heeft de bouwnijverheid de afgelopen jaren ondersteund bij het maken van een Arbocatalogus voor diverse sectoren en branches.
  Een groot aantal catalogi waaronder die van de Bouw en Infra is inmiddels goedgekeurd door de Arbeidsinspectie; een aantal andere catalogi, waar de werkgroepen later van start zijn gegaan, dienen

  ...
 • Masterclass 'gunnen op duurzaamheid'

  Op 13 april organiseert Balance & Result een masterclass 'gunnen op duurzaamheid'.

  In één dag krijgt u handvatten waarmee duurzaam inkopen en aanbesteden kan worden toegepast in uw inkoopbeleid en organisatie. Na deze dag kunt u de principes van duurzaam inkopen direct in uw eigen projecten toepassen. Als opdrachtgever en opdrachtnemer weet u adequaat te anticiperen op huidig en toekomstig duurzaamheidsbeleid.

  De Masterclass vindt plaats in Woerden. Voor informatie over

  ...
 • UWV Regeling Onwerkbaar weer bouwnijverheid: regenverlet

  wolkje met regen Om van de Regeling Onwerkbaar weer bouwnijverheid gebruik te kunnen maken hebben CAO-partijen de CAO voor de Bouwnijverheid aangepast met een nieuw artikel 20. Ook is de Tijdelijke regeling bouwplaatswerknemers onwerkbaar weer en artikel 20a lid1 aangepast. In dit artikel informeren wij u over de wijzigingen.

 • Vorst WW mogelijk per 1 februari 2010, formulieren beschikbaar

  Op 15 februari heeft het ministerie van SZW zijn goedkeuring verleend aan de mogelijkheid voor bouwplaatsmedewerkers bouw & infra om binnen het kader van de CAO voor de Bouwnijverheid tijdelijk in aanmerking te komen voor een uitkering Vorst WW. Hiertoe is de CAO tijdelijk aangepast. Een en ander betekent dat u als werkgever voor (een deel van uw) werknemers die daarvoor in aanmerking komen, vanaf 1 februari een WW-uitkering kunt aanvragen.

  Voor meer informatie en de formulieren

  ...
 • Inspanning Aannemersfederatie wordt beloond: CAO-partijen gaan de Bouw-CAO aanpassen om tijdelijk Vorst WW mogelijk te maken

  CAO-partijen gaan op verzoek van de Aannemersfederatie de Bouw-CAO, artikel 20a, zodanig aanpassen dat bouwbedrijven (met terugwerkende kracht) gebruik kunnen maken van de Vorst WW-regeling.

  De vakbonden zijn het overleg ingegaan met een inzet op Vorst-WW waarbij werknemers de zekerheid krijgen dat ze terug kunnen keren bij hun werkgever als de vorstperiode voorbij is.
  Ook moeten de bedrijven de WW-uitkering aanvullen tot 100% van het vastovereengekomen loon. Harde voorwaarde

  ...
 • Bbz-regeling - Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

  Door de terugloop van nieuwbouwprojecten tengevolge van de kredietcrisis en daar bovenop nog eens de langdurige periode van onwerkbaar weer en loondoorbetalingverplichting komen veel bedrijven in financiële problemen. Uw werknemers ontvangen hun loon of krijgen na ontslag een WW-uitkering. Maar hoe zit het nu met het inkomen van de ondernemer?
  Voor o.a. deze situatie heeft de overheid de bbz-regeling tot stand gebracht.

  Bbz staat voor ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen

  ...
 • Bijeenkomst Netwerk Conceptueel Bouwen 11 februari 2010

  Themabijeenkomst Integrale gebiedsontwikkeling optimaal met ICT

  De 6 netwerkbijeenkomsten van het Netwerk Conceptueel Bouwen staan in 2010 in het teken van integrale gebiedsontwikkeling. Deze keer gaan we in op het gebruik van ICT en internet-technieken om te komen tot een vereenvoudiging van gebiedsontwikkeling. Dus hoe kunnen samenwerking, techniek, projectoverschrijdend netwerken en collectieve innovatie van de bouwsector centraal staan.

  De eerstvolgende

  ...