Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Startbijeenkomst Innovatie 3 maart 2009 groot succes!

  De opkomst van alle brancheverenigingen vertegenwoordigd binnen Aannemersfederatie Nederland tijdens de startbijeenkomst van het innovatieproject was  enorm. De ruimte die beschikbaar gesteld was door Syntens stroomde even voor 16.00 uur volledig vol. Er waren ruim 50 enthousiaste ondernemers aanwezig.
  De presentaties gehouden door TNO, Syntens en de Bouw Informatie Raad over de onderwerpen Logistiek, ICT (Automatisering) en Weersonafhankelijk bouwen waren uitstekend en sloten aan bij

  ...
 • Nieuw ledenbulletin in ledendeel

  In het ledendeel is vanaf nu het februarinummer van het ledenbulletin te lezen. Ook dit keer bevat het veel informatie over actuele zaken, waaronder de kredietcrisis, werken in Duitsland, bedrijfsvoering, arbeidsrecht, fiscale zaken, bedrijfvoering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, sociale zaken en overheid.

  Voor toegang tot het besloten deel kunnen leden van onze lidvereningen toegangsgegevens aanvragen.

   

 • Startbijeenkomst Innovatieproject 3 maart

  TNO, Syntens en Aannemersfederatie Nederland hebben besloten nauw samen te werken om de innovatiekracht van kleine en middelgrote aannemers een forse impuls te geven.  Door de lage marges, focus op prijs en te eenzijdige aandacht voor capaciteit heeft het systematisch innovatief denken in de bouwkolom nog steeds geen topprioriteit. Ook factoren als conservatisme, de strakke hiërarchische lijnen en wantrouwen tussen de opeenvolgende schakels, beperken de mogelijkheden voor veel aannemers om

  ...
 • Regeling werktijdverkorting maand verlengd

  Van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) mogen noodlijdende bedrijven nog in maart een beroep doen op de werktijdverkorting om hun personeel via de WW tijdelijk minder te laten werken. De regeling zou 1 maart sluiten, maar wordt verlengd nu Donner verwacht half maart een sociaal akkoord te sluiten met werkgevers en vakbonden.

 • Kredietcrisis en recessie: het antwoord van Aannemersfederatie Nederland

  De eerste onheilstijdingen die over de sector Bouw werden uitgestort kwamen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het EIB voorspelde medio november 2008 zwaar weer voor de bouw in 2009 en 2010, met een terugval van de totale bouwproductie van ruim 10%. Het aantal arbeidsplaatsen zou met maar liefst 30.000 afnemen, met name onder het reguliere bouwvakpersoneel bij de nieuwbouwproductie van woningen en bedrijfsgebouwen.
  Gealarmeerd door deze cijfers heeft

  ...
 • Rijkswaterstaat Zeeland en Heijmans winnen eerste Nederlandse Bouwpluim

   

  Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw op 11 februari 2009 heeft Elco Brinkman de eerste Nederlandse Bouwpluim uitgereikt aan Rijkswaterstaat Zeeland en samenwerkingspartner Heijmans Infra Management B.V. Zij ontvingen deze nieuwe stimuleringsprijs voor hun gezamenlijke project ‘Beheer en onderhoud Rijkswegen Zeeland’. Volgens de jury is dit project een typisch voorbeeld van een open dialoog met veel vertrouwen tussen de samenwerkende partijen.

  ...
 • Nieuwsbrief VROM: "De Aannemersfederatie heeft aandacht voor leerlingwerkplaatsen"

  Volop aandacht voor de inspanningen van Aannemersfederatie Nederland in de Krachtwijken in de nieuwsbrief van het ministerie van VROM:

  De Aannemersfederatie heeft aandacht voor leerlingwerkplaatsen

  Werkzoekenden met ambities in de bouw of de aannemerij krijgen in de toekomst volop kansen. Beroepsopleiding Gespecialiseerde Aannemers (BGA), het opleidingsinstituut van Aannemersfederatie Nederland, biedt 500 leerlingwerkplaatsen aan in de 40 wijken. Henk

  ...
 • Pensioenafspraken sociale partners uitzendbranche en bouwsector verplichtgesteld

  Lijnden/Utrecht/Harderwijk, 9 februari 2009

  Onlangs heeft Minister Donner de tussen sociale partners uit de uitzendsector en de bouwsector gemaakte afspraken over het pensioen van uitzendkrachten in de bouw verbindend verklaard. Zowel het pensioenfonds van de uitzendkrachten (StiPP), als dat van de bouw (BPF Bouw), is voor de gehele sector verplichtgesteld. Daarbij zijn de afspraken zó op elkaar afgestemd, dat de werknemer slechts onder de werkingssfeer van één van beide fondsen

  ...
 • Aannemersfederatie uitgebreid!

  logo zinkmeesters

  In januari hebben De Zinkmeesters zich als 16e organisatie aangesloten bij de Aannemersfederatie Nederland. Onlangs is de overeenkomst schriftelijk bezegeld. De Zinkmeesters vormen een modern gilde waarbij alleen de beste zinkdakdekkers van Nederland zijn aangesloten. Alle Zinkmeester zijn in het bezit van het KOMO-procescertificaat

  ...
 • Verplichte afdracht ULAK vanaf 1 januari 2009

  CAO-partijen zijn er niet in geslaagd om bij SOKA BAU de gelijkwaardigheid aan te tonen van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in de CAO voor de Bouwnijverheid.
  Om deze reden moeten Nederlandse werkgevers over de periode dat zij werknemers in Duitsland werkzaamheden laten verrichten 14,7% over het jaarloon (uurloon x 8 x 261) afdragen.

  Om dubbele afdracht te voorkomen is besloten om artikel 95 van de CAO zodanig te wijzigen dat bij werken in Duitsland geen afdracht aan

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland aanwezig op Bouwbeurs

  Van maandag 9 februari 2009 tot en met zaterdag 14 februari vindt in de Utrechtse Jaarbeurshallen de Internationale Bouwbeurs 2009 plaats. Aannemersfederatie Nederland is uiteraard op deze belangwekkende beurs aanwezig. Wij zijn te vinden op het VSB-plein (zie website VSB) in hal 7, standnummer C 080.

  Happy hour!
  In de stand geven wij informatie over de activiteiten van de

  ...
 • Website Conga-IC vernieuwd

  De website van CONGA-IC, informatiecentrum voor gespecialiseerde aannemers, is zowel inhoudelijk als qua vormgeving vernieuwd. Het adres is hetzelfde gebleven: www.conga-ic.nl.

   

  ...
 • Nieuws: feest- en roostervrije dagen 2007 - 2009

  Het overzicht in dit pdf-bestand vermeldt de officiële nationale en christelijke feestdagen op werkdagen en een
  prognose van de mogelijke collectieve roostervrije en vakantiedagen. Elk bedrijf kan 10 roostervrije
  dagen collectief vaststellen in overleg met de ondernemingsraad of een vertegenwoordiging van de
  werknemers. Daarnaast kunnen ook de 20 doorbetaalde vakantiedagen collectief worden...
 • Nieuws: Agenda voor Bouwlokalen in het voorjaar van 2009

  BouwLokalen is een compacte, handige manier om kennis te maken met technologische vernieuwingen in de bouw. Tijdens gratis bijeenkomsten wordt u bijgepraat door experts uit het vak. Geen theorie, maar praktische informatie. Tijdens een BouwLokaal-bijeenkomst speelt u in een paar uur samen met collega’s uit de bouw een praktijksituatie na. Zo maakt u op een ontspannen manier kennis met een andere manier van samenwerken. Met BouwLokalen bent u zo weer helemaal op de hoogte!

  Een

  ...
 • Aannemersfederatie zet zich in voor innovatie!

  Innovatie in de bouw is een van de speerpunten van de Aannemersfederatie Nederland. Om die reden werd in december van 2008 een innovatiepact tussen Aannemersfederatie Nederland, Syntens en TNO getekend. Dit pact beoogt vooral de positie van MKB-ondernemers te versterken. Het moet de kwaliteit van de bouw een flinke impuls geven. In dit onderdeel van onze website leest u meer over de doelstellingen van en activiteiten binnen de kaders van het innovatiepact.

  ...
 • Meldingsformulier “Kredietcrisis”

  Zoals u allen dagelijks merkt, bevinden we ons in een financieel moeilijke tijd. Begrippen als kredietcrisis en economische recessie worden iedere dag via TV, radio, internet en krant over ons uitgestort.

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wil graag van de leden van de bij haar aangesloten brancheorganisaties weten of en in hoeverre zij direct de gevolgen ervaren van de huidige financiële en economische crisis.
  Via de haar beschikbare kanalen zal de Aannemersfederatie

  ...
 • Tijdelijke regeling WTV

  Tijdelijke regeling werktijdverkorting vanwege kredietcrisis

  Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor hun werknemers. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast komen zogenoemde mobiliteitscentra om mensen die met ontslag bedreigd worden tijdig aan een andere baan te

  ...
 • Financiële crisis

  Ondersteuning leden bij crisis

  Op zeer korte termijn ontvangt u van de Aannemersfederatie nadere informatie met betrekking tot de ondersteuning die u van ons kunt verwachten in het kader van de huidige financiële crisis en de gevolgen die dat voor u als ondernemer heeft of kan hebben.

  ...

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.