Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: Bedrijfsresultaten verder onder druk, maar ook lichtpuntje

  De situatie in het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra is problematisch, maar er gloort mogelijk licht aan het eind van de tunnel. De sector kampt met forse concurrentieproblemen. Het te laat of (gedeeltelijk) niet betalen door opdrachtgevers brengt een fors aantal bedrijven in problemen. De winstpositie van de bedrijven is verder verslechterd.

  Lichtpuntje aan het eind van de tunnel
  Toch lijken er, al zijn ze vaag, lichtpuntjes op te doemen. De

  ...
 • Aannemersfederatie: impuls Provincie Gelderland verdient navolging

  Aannemersfederatie Nederland waardeert het initiatief van de provincie Gelderland  – in navolging van Drenthe, Friesland en Overijssel – een extra stimulans te geven aan de sector bouw en infra. De Aannemersfederatie hecht er zeer aan dat met deze impuls een aantal projecten wordt vlot getrokken. De AFNL roept de provincie op de projecten zo in te richten dat mkb-bedrijven worden gestimuleerd horizontale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dat geeft de lokale en regionale economie en

  ...
 • Samenhangend bouwbeleid van Blok en zaken doen met Duitsland in BouwBelang nr 5

  BouwBelang nummer 5 is verschenen met een interview met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, die de samenhang in zijn beleid toelicht. Daarnaast de introductie van het vakbewijs voor de sector bouw en infra, een informatief deel over zaken doen met en in Duitsland. Maar ook een tweetal Innovatieprestatie contracten die vernieuwing brengen in de sector en een dubbelinterview met de voorzitters van AFNL en NOA over de samenwerking.

  Lees verder in ...

 • Energiebesparen en renoveren met investeringskorting via OZB

  Door het invoeren van een investeringskorting op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) kan een belangrijke slag worden gemaakt in investeringen in vastgoed. Iedere € 1.000,- investering zou  een korting van 1% op de OZB gedurende 10 jaar moeten geven. En door een koppeling aan het revolverend fonds voor energiebesparing en het convenant huursector kan een belangrijke slag impuls worden gegeven aan de koop-, huur- en vastgoedsector.

  Daarnaast zouden alle particuliere

  ...
 • Vakmanschap in Stappen van start

  Werknemers die al enige tijd in de branche werken maar geen vakdiploma hebben, kunnen dat diploma via ‘Vakmanschap in Stappen’ alsnog gaan halen. Per 1 november 2013 is ‘Vakmanschap in Stappen’: een project van cao-partijen in de bouw- en infrasector van start gegaan. Geen lange opleiding, maar een opleiding in stappen, via losse vakmodules van steeds een paar dagen.

 • Bouw kan economie uit moeras trekken, petitie aangeboden aan Eerste Kamer

  De bouw kan de economie snel uit de crisis trekken. Maar daarvoor heeft de sector wel een steuntje in de rug nodig. In een petitie dringen 18 maatschappelijke organisaties, waaronder de Aannemersfederatie, aan op het stimuleren van de woning(nieuw)bouw, het daadwerkelijk oprichten van de Nederlandse Hypotheekinstelling en de koppeling van de verhuurdersheffing aan investeringen in woningen en buurten. De organisaties die bij elkaar 150.000 bedrijven en meer dan 500.000 werknemers

  ...
 • Eigen risico periode Vorst WW-regeling in de Bouw verlaagd naar 15 dagen

  De Aannemersfederatie heeft zich weer ingezet om het aantal wachtdagen in de Vorst WW-regeling voor de komende winter te verlagen. De inzet was een verlaging van 17 naar 10 wachtdagen. Maximaal haalbaar was een verlaging naar 15 dagen. Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 is daarom vastgesteld op 15 dagen. Alle overige cao-bepalingen en de uitvoeringsregeling blijven ongewijzigd.

 • Bouw & Infrasector investeert in toekomstige arbeidsmarkt

  De bouw- en infrasector staat voor grote uitdagingen. Ze moet nu overleven, maar op de middellange termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Werknemers die de sector straks keihard nodig heeft, worden nu ontslagen. Er worden nu nauwelijks leerlingen opgeleid, terwijl die straks hard nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar vakkrachten.
  Daarnaast staat de sector voor de uitdaging om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te vergroten, zodat de werknemers op termijn ook behouden

  ...
 • Aannemersfederatie: begrotingsakkoord geeft bouw lucht

  De sector bouw springt er in het begrotingsakkoord van Kabinet, ChristenUnie, D66, SGP en coalitiepartijen gunstig uit. Verlenging van de lage btw op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden is volgens Aannemersfederatie Nederland een verstandig besluit om opdrachtgevers en mkb-ondernemers gedurende langere tijd meer zekerheden te bieden en minder onder grote tijdsdruk te zetten.

  Ook andere door de Aannemersfederatie bekritiseerde maatregelen zoals de lastenverzwaring als

  ...
 • AFNL: Tweede Kamer pakt nu ook schijnconstructies aan

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de discussie over de korting op de Zelfstandigenaftrek in het kader van de Miljoenennota zich tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen toespitst op de aanpak van de problematiek van de schijnzelfstandigen. Enkele jaren gelegen heeft de AFNL hierover een zwartboek uitgebracht en sinds dat moment is hierover een politieke discussie ontstaan, niet in de laatste plaats door de door de minister van SZW opgepakte ‘handschoen’. Door de concentratie

  ...
 • BouwBelang geeft Jong talent de ruimte

  BouwBelang nr 4 is zojuist verschenen met daarin 60 jaar ‘verenigd voegen’ en een voorzitterswissel, belangrijkste trends bij opdrachtgevers gww in Noord-Holland, precisiewerk in de moderne slooptechniek en duurzame gevelrestauratie.

  Maar  ook opnieuw aandacht voor jonge mensen in de bouw, wat is hun motivatie, wie zijn ze en wat willen ze. En daarnaast: hoe kijken ondernemers naar het personeel van de toekomst en hoe willen zij de vakanties georganiseerd zien, dit op basis van

  ...
 • Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2014: Lastenverzwaring fnuikend voor mkb-bouw / lage btw tenminste half jaar langer

  Lastenverzwaringen ten gevolge van de hogere premies voor bedrijven drukken onevenredig zwaar op het midden- en kleinbedrijf, gezien het arbeidsintensieve karakter. In bouw, afbouw en infra hebben deze bedrijven op dit moment al de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Dit, gevoegd bij het lage consumentenvertrouwen en het feit dat consumenten ook steeds meer gaan bezuinigen, maakt dat het perspectief voor de bouw er bepaald niet beter op wordt. Van overheidsinvesteringen om de

  ...
 • Onderzoek BouwBelang / AFNL: mkb-aannemer wil eigen personeel met flexibele schil en maatwerk-vakantie

  Driekwart van de mkb-ondernemers in bouw en infra kiest voor werken met een team van eigen  personeel en een flexibele schil van contractmedewerkers. Over de continuïteit van het vakmanschap maakt 60% zich grote zorgen, omdat de uitvoerende bouw in de komende jaren meer dan ooit is aangewezen op vakbekwame medewerkers. Ruim 85% van de ondernemers geeft aan zelf meer in te gaan zetten op behoud van en toekomstig vakmanschap.
  Nog geen 5% van de ondernemers maakt nu gebruik van de

  ...
 • Aannemersfederatie: eerste Vakbewijs gepresenteerd en overhandigd aan Kerstens en Karakus bij Lindeloof in Rotterdam

  Om de ondoorzichtige situatie op de bouwplaats een halt toe te roepen heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra een bouwpas 'het Vakbewijs' ontwikkeld. Dit is het eerste initiatief in Nederland om op de bouwplaats valse concurrentie en illegale arbeid te bestrijden. PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens en Rotterdams wethouder Hamit Karakus namen op 9 september in Rotterdam het  eerste officiële Vakbewijs in ontvangst. De voorzitter van de Stichting Vakbewijs Nederland, Rob van

  ...
 • Aannemersfederatie: stimuleren, investeren en geen lasten verzwaren

  De CBS-cijfers en CPB-prognoses geven het Kabinet Rutte ongelijk. Hoewel Nederland een open economie is en dus in hoge mate afhankelijk van met name omringende economieën, geeft het geen pas te wachten tot het elders beter gaat en tegelijk het consumentenvertrouwen op de proef te stellen door met lastenverzwaringen te dreigen. Lichtpuntjes elders mogen geen vrijbrief zijn voor stilzitten en wachten tot de bui over is. Dit stelt Aannemersfederatie Nederland in een reactie op de vandaag

  ...
 • AFNL: gemeenten moeten bouwleges juist nu verlagen

  Aannemersfederatie Nederland is verontrust over de opnieuw met 5% gestegen bouwleges van gemeenten. Dit staat haaks op het beleid van het Rijk om verbouwingen en renovaties te stimuleren met het lage btw-tarief van 6%. Elk signaal dat de bouwkosten omhoog stuwt is nu verkeerd. Dit schaadt het consumentenvertrouwen nog meer en schrikt af. Gemeenten die de bouwleges in deze tijd nog laten stijgen zijn zich kennelijk niet bewust van de effecten die dit heeft. Zij zouden een voorbeeld moeten

  ...
 • Aannemersfederatie: flop wijkaanpak was te voorzien

  Aannemersfederatie Nederland betreurt het dat met de door het Kabinet-Balkenende ingezette wijkaanpak veel geld en tijd verloren is gegaan en de aanpak als mislukt moet worden beschouwd. Maar, zo stelt de Aannemersfederatie, dit was te voorzien gezien de keuze die is gemaakt voor een grootschalige aanpak, zonder echte betrokkenheid van bewoners en bedrijven uit de directe omgeving. Dit stelt de Aannemersfederatie in reactie op het SCP-rapport ‘Werk aan de Wijk’ dat vandaag is

  ...
 • AFNL: identiteitspas volgende stap ter bestrijding oneerlijke concurrentie

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer een volgende stap zet in het bestrijden van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en illegale arbeid. De minister onderzoekt samen met de Belastingdienst en de Inspectie SZW de toepassing van een identiteitspas voor ondermeer de sectoren bouw, schoonmaak, champignons en uitzendbranche en ontwikkelt hiervoor een pilot. De Aannemersfederatie ontwikkelt op dit moment een soortgelijk instrument,

  ...
 • BouwBelang met Jong talent in de bouw en gebrek aan vertrouwen volgens de SGP

  BouwBelang nr 3 van dit jaar is zojuist verschenen met een interview met Elbert Dijkgraaf – SGP, die aangeeft dat Nederland is georganiseerd op basis van wantrouwen, hetgeen moet veranderen.

  Daarnaast Jonge bouwtalenten aan het woord, die aangeven waarom zij hebben gekozen voor de bouw en staat ‘veiligheid voor alles’ bij de steigerbouwers. Maar

  ...
 • Behoud van banen bij 1 op de 7 bedrijven dankzij lage btw

  Toenemende bereidheid woningeigenaren om te investeren in hun woning

  Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op de arbeidscomponent bij verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden heeft 15% van de bedrijven uit de bouw- en installatiesector geen mensen hoeven te ontslaan. Nog eens 7% van de bedrijven heeft er minder mensen door hoeven te ontslaan. Bovendien worden er in de uitgevoerde projecten meer duurzame materialen en producten toegepast. Tel bij dit

  ...