Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Aannemersfederatie: begrotingsakkoord geeft bouw lucht

  De sector bouw springt er in het begrotingsakkoord van Kabinet, ChristenUnie, D66, SGP en coalitiepartijen gunstig uit. Verlenging van de lage btw op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden is volgens Aannemersfederatie Nederland een verstandig besluit om opdrachtgevers en mkb-ondernemers gedurende langere tijd meer zekerheden te bieden en minder onder grote tijdsdruk te zetten.

  Ook andere door de Aannemersfederatie bekritiseerde maatregelen zoals de lastenverzwaring als

  ...
 • AFNL: Tweede Kamer pakt nu ook schijnconstructies aan

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de discussie over de korting op de Zelfstandigenaftrek in het kader van de Miljoenennota zich tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen toespitst op de aanpak van de problematiek van de schijnzelfstandigen. Enkele jaren gelegen heeft de AFNL hierover een zwartboek uitgebracht en sinds dat moment is hierover een politieke discussie ontstaan, niet in de laatste plaats door de door de minister van SZW opgepakte ‘handschoen’. Door de concentratie

  ...
 • BouwBelang geeft Jong talent de ruimte

  BouwBelang nr 4 is zojuist verschenen met daarin 60 jaar ‘verenigd voegen’ en een voorzitterswissel, belangrijkste trends bij opdrachtgevers gww in Noord-Holland, precisiewerk in de moderne slooptechniek en duurzame gevelrestauratie.

  Maar  ook opnieuw aandacht voor jonge mensen in de bouw, wat is hun motivatie, wie zijn ze en wat willen ze. En daarnaast: hoe kijken ondernemers naar het personeel van de toekomst en hoe willen zij de vakanties georganiseerd zien, dit op basis van

  ...
 • Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2014: Lastenverzwaring fnuikend voor mkb-bouw / lage btw tenminste half jaar langer

  Lastenverzwaringen ten gevolge van de hogere premies voor bedrijven drukken onevenredig zwaar op het midden- en kleinbedrijf, gezien het arbeidsintensieve karakter. In bouw, afbouw en infra hebben deze bedrijven op dit moment al de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Dit, gevoegd bij het lage consumentenvertrouwen en het feit dat consumenten ook steeds meer gaan bezuinigen, maakt dat het perspectief voor de bouw er bepaald niet beter op wordt. Van overheidsinvesteringen om de

  ...
 • Onderzoek BouwBelang / AFNL: mkb-aannemer wil eigen personeel met flexibele schil en maatwerk-vakantie

  Driekwart van de mkb-ondernemers in bouw en infra kiest voor werken met een team van eigen  personeel en een flexibele schil van contractmedewerkers. Over de continuïteit van het vakmanschap maakt 60% zich grote zorgen, omdat de uitvoerende bouw in de komende jaren meer dan ooit is aangewezen op vakbekwame medewerkers. Ruim 85% van de ondernemers geeft aan zelf meer in te gaan zetten op behoud van en toekomstig vakmanschap.
  Nog geen 5% van de ondernemers maakt nu gebruik van de

  ...
 • Aannemersfederatie: eerste Vakbewijs gepresenteerd en overhandigd aan Kerstens en Karakus bij Lindeloof in Rotterdam

  Om de ondoorzichtige situatie op de bouwplaats een halt toe te roepen heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra een bouwpas 'het Vakbewijs' ontwikkeld. Dit is het eerste initiatief in Nederland om op de bouwplaats valse concurrentie en illegale arbeid te bestrijden. PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens en Rotterdams wethouder Hamit Karakus namen op 9 september in Rotterdam het  eerste officiële Vakbewijs in ontvangst. De voorzitter van de Stichting Vakbewijs Nederland, Rob van

  ...
 • Aannemersfederatie: stimuleren, investeren en geen lasten verzwaren

  De CBS-cijfers en CPB-prognoses geven het Kabinet Rutte ongelijk. Hoewel Nederland een open economie is en dus in hoge mate afhankelijk van met name omringende economieën, geeft het geen pas te wachten tot het elders beter gaat en tegelijk het consumentenvertrouwen op de proef te stellen door met lastenverzwaringen te dreigen. Lichtpuntjes elders mogen geen vrijbrief zijn voor stilzitten en wachten tot de bui over is. Dit stelt Aannemersfederatie Nederland in een reactie op de vandaag

  ...
 • AFNL: gemeenten moeten bouwleges juist nu verlagen

  Aannemersfederatie Nederland is verontrust over de opnieuw met 5% gestegen bouwleges van gemeenten. Dit staat haaks op het beleid van het Rijk om verbouwingen en renovaties te stimuleren met het lage btw-tarief van 6%. Elk signaal dat de bouwkosten omhoog stuwt is nu verkeerd. Dit schaadt het consumentenvertrouwen nog meer en schrikt af. Gemeenten die de bouwleges in deze tijd nog laten stijgen zijn zich kennelijk niet bewust van de effecten die dit heeft. Zij zouden een voorbeeld moeten

  ...
 • Aannemersfederatie: flop wijkaanpak was te voorzien

  Aannemersfederatie Nederland betreurt het dat met de door het Kabinet-Balkenende ingezette wijkaanpak veel geld en tijd verloren is gegaan en de aanpak als mislukt moet worden beschouwd. Maar, zo stelt de Aannemersfederatie, dit was te voorzien gezien de keuze die is gemaakt voor een grootschalige aanpak, zonder echte betrokkenheid van bewoners en bedrijven uit de directe omgeving. Dit stelt de Aannemersfederatie in reactie op het SCP-rapport ‘Werk aan de Wijk’ dat vandaag is

  ...
 • AFNL: identiteitspas volgende stap ter bestrijding oneerlijke concurrentie

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer een volgende stap zet in het bestrijden van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en illegale arbeid. De minister onderzoekt samen met de Belastingdienst en de Inspectie SZW de toepassing van een identiteitspas voor ondermeer de sectoren bouw, schoonmaak, champignons en uitzendbranche en ontwikkelt hiervoor een pilot. De Aannemersfederatie ontwikkelt op dit moment een soortgelijk instrument,

  ...
 • BouwBelang met Jong talent in de bouw en gebrek aan vertrouwen volgens de SGP

  BouwBelang nr 3 van dit jaar is zojuist verschenen met een interview met Elbert Dijkgraaf – SGP, die aangeeft dat Nederland is georganiseerd op basis van wantrouwen, hetgeen moet veranderen.

  Daarnaast Jonge bouwtalenten aan het woord, die aangeven waarom zij hebben gekozen voor de bouw en staat ‘veiligheid voor alles’ bij de steigerbouwers. Maar

  ...
 • Behoud van banen bij 1 op de 7 bedrijven dankzij lage btw

  Toenemende bereidheid woningeigenaren om te investeren in hun woning

  Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op de arbeidscomponent bij verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden heeft 15% van de bedrijven uit de bouw- en installatiesector geen mensen hoeven te ontslaan. Nog eens 7% van de bedrijven heeft er minder mensen door hoeven te ontslaan. Bovendien worden er in de uitgevoerde projecten meer duurzame materialen en producten toegepast. Tel bij dit

  ...
 • Verbetering voor mkb bouw en infra nog niet in zicht

  Dat het slecht gaat in de sector bouw en infra is genoegzaam bekend. Hoe het écht gaat, waar de pijnpunten zitten en wat de verwachtingen zijn van mkb-aannemers, heeft de voorzitter van de Aannemersfederatie aan de hand van de resultaten van Panteia/EIM gepresenteerd. De eerste Monitor MKB Bouw en Infra geeft het beeld van een sector in crisis. En veel wijst erop dat 2013 nog niet de ommekeer gaat brengen die de sector zo nodig heeft. Het tegendeel is volgens Henk Klein Poelhuis het geval.

  ...
 • Daan Stuit benoemd tot voorzitter Construction Forum UEAPME

  Op 27 juni 2013 wordt Daan Stuit, vice-voorzitter Aannemersfederatie Nederland en voorzitter MKB INFRA, door de Board of Directors van EBC (European Builders Confederation – Europese Bouwkoepel) formeel benoemd tot voorzitter van het Construction Forum UEAPME (European Association of Craft, Small- and Medium-sized Enterprises – Europese MKB koepel).

 • AFNL: verfrissende invalshoek van SGP-Tweede Kamerfractie om bouwprocedures te vereenvoudigen

  Dat is de visie van Aannemersfederatie-directeur Wim van der Maas, bij de in ontvangst name vandaag  van de nota ‘Rol rode loper uit voor de bouw’ in Nieuwspoort – Den Haag. De SGP biedt in deze notitie mogelijkheden voor versnelling en vereenvoudiging van procedures voor (kleine) bouwprojecten. Hiermee hopen zij tijd te besparen, bouwkosten te verlagen en frustraties aan te pakken. Wat  zeer aanspreekt is de niet mega-, dus kleinere projecten. Als mkb-er valt dat uiteraard

  ...
 • Green Deal duurzaam bosbeheer

  Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer die in Den Haag is ondertekend. 27 partijen, waaronder Aannemersfederatie Nederland, slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de AFNL tekenen ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, de houtsector en een groot

  ...
 • 111.000 huurwoningen renoveren met energienota 0

  Brancheverenigingen, waaronder de Aannemersfederatie, en een aantal bouwers en woningcorporaties hebben met elkaar de deal ‘Stroomversnelling’ gesloten. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën:
  1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
  2. corporaties investeren dat geld in

  ...
 • VENIN sluit aan bij Aannemersfederatie Nederland

  De Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (VENIN) sluit per 1 juli 2013 aan bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Dit heeft de algemene ledenvergadering van de VENIN besloten. "Met de aansluiting bij Aannemersfederatie Nederland beoogt VENIN de belangenbehartiging en individuele dienstverlening voor de leden verder te optimaliseren", aldus VENIN-voorzitter Rob van Boxtel.

 • Infrasector en Rijk samen voor duurzaam

  Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door ondermeer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak

  ...