Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: goed dat Tweede Kamer betalingsgedrag wettelijk corrigeert

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat een groot aantal Tweede Kamerfracties zich achter het initiatiefwetsvoorstel van CDA (Agnes Mulder) en PvdA (Mei Li Vos / vh Jacques Monasch) schaart om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Goed is ook om te vernemen dat de minister van Economische Zaken, Kamp, nu aangeeft hier niet op tegen te zijn, zodat excessen voor het mkb worden voorkomen. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers

  ...
 • GAan In De Bouw

  Gespecialiseerde aannemers (GA) slaan handen ineen voor duurzame inzetbaarheid door opleiden voor nieuwe én bestaande werknemers. Volledig op de praktijk gerichte opleidingen die plaatsvinden in werkplaatsen van de bedrijven zelf en door eigen instructeurs worden gegeven. Opgedeeld in korte cursussen van enkele dagen die in elke gewenste volgorde en gespreid over de tijd kunnen worden doorlopen. Met een eigen certificeringssysteem en ‘ladder van vakbekwaamheid’. Zo pakt

  ...
 • Gesprekken over CAO 2017 gestart

  De huidige cao Bouw & Infra loopt zoals u weet tot eind januari 2017. Werkgevers en vakbonden hebben daarom in de afgelopen weken twee varianten besproken om tot een nieuwe cao te komen.
  De eerste variant is een uitgebreid traject dat maanden zal duren, omdat cao-partijen de cao verder toekomstbestendig willen maken. De tweede variant is een tweetrapsraket. Dit houdt in dat er een cao 2017 overeengekomen wordt met beperkte inhoudelijke veranderingen, plus een daarbij passende

  ...
 • Bent u 17 maart ook Bewust Veilig?

  Bewust veiligAlle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keer extra bij stil. Op vrijdag 17 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig aan het werk. Ook bij u op de bouwplaats?

  Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en

  ...
 • AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid met MKB-Toets op wet- en regelgeving

  Met de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer  voor de deur hebben Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven een notitie gemaakt ‘MKB in Bouw, Afbouw en Infra; knuffelbeest of bindende kracht en bron van welvaart’ met een aantal punten specifiek gericht op de bouw, afbouw en infrasectoren en een aantal punten specifiek op het mkb gericht. Daar AFNL en NOA expliciet mkb-bedrijven vertegenwoordigen.

  Gezien

  ...
 • AFNL-bestuurder van Nieuwenhuizen benoemd tot voorzitter Construction Forum UEAPME

  Met ingang van 2017 is Philip van Nieuwenhuizen, bestuurs- en presidiumlid Aannemersfederatie Nederland en voorzitter MKB INFRA, door de Board of Directors van EBC (European Builders Confederation – Europese Bouwkoepel) benoemd tot voorzitter van het Construction Forum UEAPME (European Association of Craft, Small- and Medium-sized Enterprises – Europese MKB koepel). Het ‘Construction Forum’ UEAPME is de

  ...
 • AFNL: Mkb-aannemer verwacht gebrek aan vakmensen

  Mkb-aannemers klimmen voorzichtig uit het dal. De weg omhoog is afgelopen jaar ingezet en zet zich voort, maar de weg omhoog is lang en het dal was diep. De werkvoorraden worden iets beter, de prijsdruk is nog hoog maar lijkt zich voor het eerst te stabiliseren op hoog niveau, omzetverwachtingen zijn positief en ook het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe medewerkers zet voorzichtig door en is iets groter dan de uitstroom, hetgeen duidt op toenemende

  ...
 • BouwBelang 6: Laat ondernemers weer ondernemen!

  In BouwBelang nr 6 van december geven de voorzitters van MKB-Ned. en AFNL aan hoe zij denken dat de MKB-Toets moet gaan werken om ondernemers in de toekomst weer echt te kunnen laten ondernemen, wordt stilgestaan bij de opvolgingsproblematiek in mkb-aannemersbedrijven, komt een jonge vakman aan het woord over zijn passie voor het vak en belicht een jonge ondernemer hoe hij tegen het ondernemerschap aankijkt. Een opdrachtgever en opdrachtnemer laten zien hoe zij resultaatgericht samenwerken

  ...
 • AFNL en NOA ondersteunen GroenLinks-initiatief eerder pensioen zware beroepen

  Aannemersfederatie Nederland en NOA ondersteunen het initiatief van de Groen Links-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een regeling voor  werknemers met zware beroepen, zoals in de bouw-, afbouw- en infrasector, om eerder met pensioen te kunnen gaan.
  Ook bij voorgaande discussies in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd hebben AFNL en NOA reeds aangedrongen op mogelijkheden om deze werknemers eerder te kunnen laten uittreden. AFNL en NOA hopen dat andere Tweede

  ...
 • Met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector

  De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Wonen en Rijksdienst, het bedrijfsleven – waaronder AFNL en MKB INFRA -, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda.

 • AFNL/NOA-reactie op begroting SZW

  De Begroting van het departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 bevat een groot aantal financiële maatregelen om het dreigend koopkracht verlies van vooral ouderen en uitkeringsgerechtigden te voorkomen en de werkgelegenheid te bevorderen. AFNL en NOA  vinden het teleurstellend dat het kabinet een aantal belangrijke zaken met name loondoorbetaling bij ziekte en pensioenleeftijd doorschuift naar een volgend kabinet. Rutte-II hakt ook geen knopen door over de wankele

  ...
 • Kabinet toont te weinig ambitie met Belastingplan 2017

  AFNL en NOA hebben de indruk dat als het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan de norm vormt het Kabinet al is uit geregeerd. Zeker voor ondernemers in de ambachtelijke sectoren van het midden- en kleinbedrijf die vallen onder de Inkomstenbelasting worden geen maatregelen voorgesteld om te komen tot een structurele verbetering van omstandigheden. Dat is jammer, omdat juist deze ondernemers na de crisis een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Hoewel AFNL en NOA het verhogen van

  ...
 • In BouwBelang nr 5: op weg naar klimaatneutrale bouwsector, betere profilering door kwaliteitsborging, MKB Toets een must

  Branches in asbestverwijdering slaan handen ineen naar naar asbestvrije daken, Kwaliteitsborging wordt getoetst bij B&U-ondernemers, visie op hoe de bouw- en infrasector klimaatneutraal te krijgen, de bouw van een biobased woonboot en een woonwijk ontwikkel je samen, zijn items in de duurzaamheidsspecial van BouwBelang nr 5, die zojuist is verschenen.

  Maar de MKB Toets in de bouw voor nieuwe wet- en regelgeving en hoe ondernemers nu omgaan met de nieuwe wet DBA komen aan de

  ...
 • AFNL en NOA complimenteren Tweede Kamer met MKB-toets wet- en regelgeving

  AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag bij de stemmingen over de  moties, ingediend bij de Begroting van Economische Zaken, een tweetal moties heeft aangenomen om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Met de aanname van deze moties is een doorbraak in het denken over het mkb gekomen. De MKB-toets voegt iets fundamenteels toe, omdat hierdoor niet alleen voor maar ook vanuit het mkb wordt gedacht en dat

  ...
 • 20 mei 2017: Dag van de Bouw

  Zaterdag 20 mei 2017 wordt de twaalfde editie van de Dag van de Bouw gehouden. Deze editie belooft een bijzondere te worden. Naast de bouw- en infrabedrijven doen dit jaar ook de gespecialiseerde aannemers én installateurs mee. Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en UNETO-VNI organiseren deze Dag van de Bouw.

 • AFNL en NOA omarmen PvdA-initiatief voor MKB-toets wet- en regelgeving

  AFNL en NOA ondersteunen het initiatief van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Dit is een reeds lang gekoesterde wens van AFNL en NOA om te voorkomen dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn en later via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt. Met dit voorstel is een doorbraak in denken over het mkb gekomen. AFNL en NOA hebben alle waardering voor alle

  ...
 • AFNL: Wet Kwaliteitsborging Bouwen kans voor bouw, maar wel pijnpunten oplossen

  De AFNL heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf het begin gezien als een goede kans voor de bouw om zich verder te professionaliseren en staat daar nog altijd achter. Het past in het continue streven naar verbetering van het vakmanschap en goede scholing. De verbetering van de positie van de consument en de toenemende aansprakelijkheid van de bouwer ziet AFNL dan ook met vertrouwen tegemoet. De AFNL verwacht dat de wet zal bijdragen aan het kwaliteitsbewustzijn bij de

  ...
 • AFNL/NOA-reactie op begroting Economische Zaken: Echte verbinding met bouw node gemist bij EZ

  Helaas heeft het Ministerie van Economische Zaken nog steeds weinig op met de sector Bouw, Infra en Afbouw. De begroting voor 2017 toont wat dat betreft een consistente lijn met voorgaande jaren. Het Ministerie heeft terecht aandacht voor de sectoren Industrie, Land- en Tuinbouw en de Topsectoren, maar de maaksector –bouw, infra en afbouw - komt er met een enkel zinnetje wel erg bekaaid vanaf. Te beweren dat bouw, infra en afbouw al ruim zijn bedeeld in het Kabinet via de Ministeries

  ...
 • AFNL en NOA over Miljoenennota 2017: Onvoldoende stimulans voor mkb-ondernemers in bouw; MKB-toets een must!

  De Nederlandse economie staat er mede dankzij het kabinetsbeleid iets beter voor. Vraag is of dit geheel op conto van het kabinet is te schrijven, daar er tal van andere factoren zijn die de economie hebben beïnvloed. Een specifieke sector als het mkb en met name het mkb in de aannemerij – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt echter grotendeels achter het net te vissen, aldus AFNL en NOA. Zelfs de in de vorige Miljoenennota toegezegde fiscale

  ...