Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • MKB infra en AFNL: Ministerie EZK moet Aanbestedingsautoriteit instellen

  Onlangs heeft de staatssecretaris van EZK de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij een aantal beleidsconclusies en maatregelen aankondigt om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren.

  Bij aanbestedingsconflicten en tendergeschillen blijkt de opdrachtnemer –veelal mkb-aannemers- aan het kortste eind te trekken. MKB INFRA en AFNL hadden gehoopt dat de staatssecretaris met een aantal concrete ingrepen zou komen, waar het mkb mee uit de voeten kan. Echter, de

  ...
 • Sluiting secretariaat AFNL in verband met bouwvak

  In verband met de bouwvak in heel Nederland is het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra gesloten in week 32, de week van 5 t/m 9 augustus 2019.

  Vanaf maandag 12 augustus kunt u ons weer bereiken.

  Wij wensen u een prettige vakantie.

  2 augustus 2019

 • In BouwBelang nr 3: mkb als architect van de openbare ruimte

  Omslag Bouwbelang 3De sociale kracht van het mkb en het mkb als architect van de openbare ruimte, MKB-Toets Rijksbreed verankerd – nu nog uitvoeren!, politiek moet denken als ondernemer volgens MKB-Nl-voorzitter Vonhoff, politiek scherpt wettelijke betaaltermijnen verder aan en een nieuwe mbo-opleiding betonstaalverwerker.
  Maar ook aandacht voor de uitdaging

  ...
 • Minisymposium Instroom en Instroombevordering op woensdag 25 september

  Op woensdag 25 september organiseert Aannemersfederatie Nederland vanaf 15.00 uur een minisymposium waarbij het centrale thema Instroom en Instroombevordering is.

  Tijdens deze themabijeenkomst zal aandacht besteed worden aan een aantal projecten dat gericht is op het bevorderen van instroom op korte termijn en/of het enthousiasmeren van (jonge) scholieren voor bouw en infra voor instroom op de langere termijn.

  O.m. de volgende projecten zullen worden

  ...
 • Reactie Stichting AFNL-NOA pensioenakkoord

  Afbeelding van de filmEr is een pensioenakkoord, maar daarmee zijn we er nog niet. De uitwerking is bepalend of mensen in zware beroepen gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. AFNL-NOA schreef hierover een

  ...
 • AFNL-NOA: Doorbraak in toekomstige wet- en regelgeving voor het mkb

  MKB-Toets verankerd in wetgevingstraject

  AFNL en NOA zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankert in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor AFNL en NOA jarenlang hebben gepleit, Rijksbreed uitgerold. De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de Toets moeten gaan

  ...
 • AFNL: goed dat Wet Kwaliteitsborging Bouwen is aangenomen

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over de borging van de kwaliteit van het bouwen. De leden van AFNL, allen mkb-ondernemers in bouw en infra, staan borg voor de kwaliteit van het werk en het daarbij horende vakmanschap.

 • BouwBelang nr 2 geheel in teken van duurzaamheid, circulair bouwen

  omslag Bouwbelang 2 2019In de special duurzaamheid van BouwBelang (nr 2) een pleidooi van Hoogleraar Smeulders om bij de besluitvorming over energietransitie het technisch perspectief beter door te rekenen, hergebruik van bouwdelen uit een slooplocatie, energiebeheer met Plus-op-de-Meter, de restauratie van het roze kasteel van het Land van Ooit, de

  ...
 • AFNL: initiatiefwet terugdringen betaaltermijnen aanscherpen

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer heeft aangegeven de Initiatiefwet terugdringing Betaaltermijnen te willen aanpassen van zestig naar dertig dagen bij uitblijven van effect van de 60-dagen termijn. Mkb-aannemers merken helaas nauwelijks effect van aanpassing van betaaltermijnen door grote bedrijven aan het mkb na de inwerking treding van de Initiatiefwet in juli

  ...
 • Samenwerking arbeidsmarkt voor verduurzaming wijken

  Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven (waaronder Aannemersfederatie Nederland), overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

 • Alie Dijkstra nieuwe beleidssecretaris sociale zaken AFNL

  Ali Dijkstra250Alie Dijkstra is bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) in dienst getreden als beleidssecretaris sociale zaken en arbeidsvoorwaarden. Dijkstra volgt Truus Remkes op, die per 1 januari jl. met pensioen is gegaan.

  Mr. Alie Dijkstra (38) zal voor de Aannemersfederatie het beleid op het terrein van de sociale zekerheid en

  ...
 • Aangekondigde vakbondsacties pensioenen 18 maart

  FNV en CNV roepen hun leden op om op maandag 18 maart het werk gedurende een dag neer te leggen. In aanloop naar 18 maart en ook na deze datum dienen werkgevers rekening te houden met kortstondige acties.

  De vakbeweging wil met deze actie haar eisen aan het kabinet over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Zo wil ze dat werkenden op tijd moeten kunnen stoppen met werken, dat de koppeling met de levensverwachting wordt losgelaten, dat de financiële spelregels

  ...
 • BouwBelang nr 1: Ambachtelijkheid voorop en werkbezoek roept vragen op bij politici

  Bouwbelang 1 omslagIn BouwBelang nr 1 staat ambachtelijkheid voorop bij de restauratie van een boerderijcomplex, geven Tweede Kamerleden hun visie op de vernieuwing van sociale wetgeving, waarom en Haag winnaar van de MKB INFRA-AanbestedingsAward 2019 is geworden, roept een werkbezoek bij ondernemers vragen op bij de politiek, waarom de BouwBelang MKB

  ...
 • CAO Bouw & Infra per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard

  De CAO Bouw & Infra welke is afgesloten voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 is per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard. Het besluit is niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

  27 februari 2019

 • AFNL: Wet Kwaliteitsborging invoeren op zo kort mogelijke termijn

  Het bestuur en de leden van de Aannemersfederatie hebben zich 20 februari 2019 tijdens een Ledenvergadering uitgesproken voor invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en liefst op de korte termijn. In de Ledenvergadering over Circulaire Bouweconomie is ook gesproken over de verwarring die is ontstaan door de berichtgeving in Cobouw over de Wet kwaliteitsborging en het standpunt daarin van AFNL. Deze berichtgeving kwam op gang naar aanleiding van een ingezonden brief van vijf

  ...
 • Cemwood wint BouwBelang MKB Trofee 2019

  Dé persprijs voor innovatie door en voor het mkb op de BouwBeurs

  certificaatVandaag ontvangt Cemwood op de Bouwbeurs uit handen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het AFNL-blad BouwBelang de BouwBelang MKB Trofee 2019. Cemwood is een circulaire dekvloer uit versteende houtsnippers.
  Arie

  ...
 • Mbo-opleidingen Klimaattechniek met werkgarantie

  Dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven – waaronder de AFNL - en de overheid hebben het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek ondertekend. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord en laten zien dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde

  ...