Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Upcoming events

  Vakfederatie RietdekkersWerken in Duitsland: SOKA-BAU is onder voorwaarden bereid om uitstel tot 1 januari 2009 te verlenen voor afdracht ULAK. Lees

  ...
 • De Jager versoepelt boetes late belastingafdracht

  Ondernemers die te laat zijn met de maandelijkse afdracht van btw krijgen niet meer automatisch een boete. Staatssecretaris De Jager van Financiën kondigt dit aan in de aprileditie van magazine Ondernemen!.

  De Jager heeft hiertoe besloten omdat hem is gebleken dat er in het midden- en kleinbedrijf veel irritaties leven over het boeteregime van de Belastingdienst.

 • Verplichte markering voor bedrijfsauto's

  Nieuwe bedrijfsauto's moeten vanaf 9 juli opvallende markering hebben, zodat ze beter zichtbaar zijn. Hiermee wordt de zichtbaarheid van deze voertuigen en dus de veiligheid van de weggebruikers vergroot.

  De markering wordt verplicht voor bedrijfsauto’s vanaf 7500 kg en voor aanhangwagens vanaf 3500 kg. Vanaf 10 juli 2011 geldt deze verplichting ook voor oudere bedrijfsauto's.

 • Resultaten onderzoek kostendruk WKa

  Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft in opdracht van Aannemersfederatie Nederland een onderzoek verricht naar de kostendruk van wet- en regelgeving in gespecialiseerde aannemersbedrijven.

  De resultaten van dit onderzoek zijn 31 maart jl. door Aannemersfederatie-voorzitter de heer Klein Poelhuis aan de Staatssecretaris van Financiën, de heer de Jager, aangeboden.

 • Stijging aantal ZZP'ers

  Het is natuurlijk allang geen nieuws meer, dat vooral in de bouw veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) aan het werk zijn. Nu is echter ook met cijfers aangetoond, dat hun aandeel groeit. Ook krijgen zij steeds meer zeggenschap.

  Uit telling van de Kamer van Koophandel blijkt, dat het aantal ZZP’ers op de bouwplaats in de afgelopen twee jaar met 31 procent is gestegen. Op dit moment (begin 2008) werken 69.050 ZZP’ers in de bouwsector. In 2006 kwam de telling nog uit op 52.600.

 • Beton met titaniumcement moet milieu gaan zuiveren

  Milieuzuiverend asfalt?Titaniumdioxide (TiO2) heeft de eigenschap een chemische reactie uit te oefenen onder invloed van ultraviolette straling van de zon. Daardoor zuivert het de lucht van ongewenste gassen zoals kool- en stikstofdioxide.

  De cementproducenten ENCI en CBR introduceren daarom een betonsoort met toegevoegde TiO2.

 • Huizen op 5 meter boven zeeniveau

  Alle bouwterreinen in Nederland moeten voortaan worden opgehoogd tot 5 meter boven zeeniveau. Dat is het antwoord op de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering.

  Die conclusie staat in het rapport 'Aandacht voor veiligheid', dat eind deze maand verschijnt.

 • Voorronden metselwedstrijden afgesloten

  Landelijke metselwedstrijdDe regionale voorronden voor de 56e editie van de “Nationale Wedstrijd in het Metselen met Baksteen” zitten er op.

  Landelijk hebben er in totaal 105 kandidaten meegedaan, allemaal metselleerlingen uit de hoogste klassen van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO), onderdeel

  ...
 • Zonnepanelen terug op het dak

  In 2006 zette de regering plotseling de subsidie voor groene energie stop. Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie, pas naar de Kamer gestuurd, is er een opvolger.

  De overheid gaat hiermee het opwekken van elektrische energie uit zonlicht (photo-voltaïsche zonne-energie, PV of zonnestroom genoemd) weer stimuleren. De Europese klimaatdoelstellingen – het Nederlandse energieverbruik moet in 2020 voor 14 procent groen zijn – ’helpen’ daarbij.

 • Bouwbesluit aangepast aan Europese richtlijn

  Wijziging BouwbesluitHet is verboden om voor bouwproducten waarvoor een CE-markering is vastgesteld een erkende kwaliteitsverklaring te eisen of verplicht te stellen die hetzelfde regelt als de CE-markering.

  Dit is vastgelegd in een wijziging van het Bouwbesluit 2003. De wijziging is op 14 januari 2008 in werking getreden.

 • Arbouw V&G-Planner nu ook voor de GWW-sector

  ArbouwDe B&U-sector kon al een tijdje gebruik maken van de Arbouw V&G-Planner. Nu kan ook de GWW-sector een V&G-plan maken met dit instrument. Daarnaast biedt de nieuwe versie de mogelijkheid om zelf taken toe te voegen. Met de V&G-Planner kan zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase op eenvoudige en efficiënte wijze een V&G-plan worden gemaakt van de uit

  ...
 • Loonkostensubsidie voor brugbanen

  Voor u als werkgever wordt het financieel aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die zijn herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong. Vanaf eind februari 2008 kunt u namelijk loonkostensubsidie krijgen. Met deze zogenaamde brugbanen kunnen (gedeeltelijk) arbeidsgeschikten voor wie het moeilijk is om aan het werk te komen, makkelijker een baan vinden.

 • ProRail gunt onderhoud niet meer onderhands

  ProRail gaat klein onderhoud openbaar aanbesteden. Tot nu toe werden de miljoenencontracten onderhands aanbesteed, maar de spoorbeheerder werd door de kartelpolitie NMa op de vingers getikt. De huisaannemers mogen blijven, maar krijgen concurrentie van twee nieuwkomers.

  Met klein onderhoud aan het spoor is jaarlijks ruim 260 miljoen euro gemoeid. Omzet die de afgelopen tien jaar werd verdeeld tussen 38 contracten met huisaannemers Strukton, BAM en Volker Wessels, licht Bart

  ...
 • Geen proef alternatief beton- en metselzand

  De Rijksgebouwendienst weigert een proef naar alternatieven voor beton- en metselzand in beton. De commissie-Tommel is woedend over de woordbreuk van de dienst. Dat blijkt uit een boze brief aan de RGD van voorzitter Dick Tommel van de commissie die jaarlijks aan het kabinet advies uitbrengt over ontgronden.

 • Afstemming bouwregels voor brandveiligheid

  De invoering van het Gebruiksbesluit voor brandveiligheid zorgt er niet voor dat sluipenderwijs nieuwe bouwregelgeving wordt ingevoerd. Dat regelt een aangenomen motie van CDA en VVD.

  Het gebruiksbesluit regelt dat er in alle gemeenten eenduidige regelgeving komt voor het brandveilig gebruik van gebouwen waar meer dan vijftig mensen samen zijn. De Tweede Kamer vreesde echter dat dit ook nieuwe bouwregelgeving opleverde en dat dat het Bouwbesluit voor de voeten loopt. Zo zou een

  ...
 • Energieverlies door daken via de lucht meetbaar

  Warmtebeeld (Bron: miramap.nl)In Nijmegen wordt via de lucht het warmteverlies door slecht geisoleerde daken geconstateerd.

  Met een infraroodcamera die in een vliegtuig is ingebouwd, wordt de temperatuur van de dakoppervlakken bepaald.

  Deze meettechniek geeft aan of isolatie ook daadwerkelijk functioneert.

  ...
 • Geen verplichte internationale boekhoudregels voor mkb

  Middelgrote en kleine bedrijven in Europa moeten niet worden verplicht tot de internationale boekhoudregels IFRS (International Financial Reporting Standards). Een initiatiefrapport van Europarlementariër Ieke van den Burg (PvdA) met deze strekking heeft 29 januari jl. brede instemming gekregen in het Europees Parlement. Het parlement moet meebeslissen over zulke boekhoudregels.

  De Europese MKB-organisatie UEAPME verzet zich al een tijd tegen plannen voor internationale

  ...
 • Klein Poelhuis: overheid moet harder optreden tegen zwart werk

  In de bouw wordt op grote schaal zwart gewerkt. Uit extra controles van de Belastingdienst op duizend nieuwbouwlocaties en andere bouwplaatsen werd in 20 procent van de gevallen een misstand geconstateerd. Dat blijkt uit een interview met staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) dat oud-staatssecretaris Steven van Eijck had voor het AD-katern Geld & Recht.

  Aannemersfederatie Nederland is van mening dat ook de overheid harder op moet treden tegen zwartwerkers.