Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: identiteitspas volgende stap ter bestrijding oneerlijke concurrentie

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer een volgende stap zet in het bestrijden van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en illegale arbeid. De minister onderzoekt samen met de Belastingdienst en de Inspectie SZW de toepassing van een identiteitspas voor ondermeer de sectoren bouw, schoonmaak, champignons en uitzendbranche en ontwikkelt hiervoor een pilot. De Aannemersfederatie ontwikkelt op dit moment een soortgelijk instrument,

  ...
 • BouwBelang met Jong talent in de bouw en gebrek aan vertrouwen volgens de SGP

  BouwBelang nr 3 van dit jaar is zojuist verschenen met een interview met Elbert Dijkgraaf – SGP, die aangeeft dat Nederland is georganiseerd op basis van wantrouwen, hetgeen moet veranderen.

  Daarnaast Jonge bouwtalenten aan het woord, die aangeven waarom zij hebben gekozen voor de bouw en staat ‘veiligheid voor alles’ bij de steigerbouwers. Maar

  ...
 • Behoud van banen bij 1 op de 7 bedrijven dankzij lage btw

  Toenemende bereidheid woningeigenaren om te investeren in hun woning

  Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op de arbeidscomponent bij verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden heeft 15% van de bedrijven uit de bouw- en installatiesector geen mensen hoeven te ontslaan. Nog eens 7% van de bedrijven heeft er minder mensen door hoeven te ontslaan. Bovendien worden er in de uitgevoerde projecten meer duurzame materialen en producten toegepast. Tel bij dit

  ...
 • Verbetering voor mkb bouw en infra nog niet in zicht

  Dat het slecht gaat in de sector bouw en infra is genoegzaam bekend. Hoe het écht gaat, waar de pijnpunten zitten en wat de verwachtingen zijn van mkb-aannemers, heeft de voorzitter van de Aannemersfederatie aan de hand van de resultaten van Panteia/EIM gepresenteerd. De eerste Monitor MKB Bouw en Infra geeft het beeld van een sector in crisis. En veel wijst erop dat 2013 nog niet de ommekeer gaat brengen die de sector zo nodig heeft. Het tegendeel is volgens Henk Klein Poelhuis het geval.

  ...
 • Daan Stuit benoemd tot voorzitter Construction Forum UEAPME

  Op 27 juni 2013 wordt Daan Stuit, vice-voorzitter Aannemersfederatie Nederland en voorzitter MKB INFRA, door de Board of Directors van EBC (European Builders Confederation – Europese Bouwkoepel) formeel benoemd tot voorzitter van het Construction Forum UEAPME (European Association of Craft, Small- and Medium-sized Enterprises – Europese MKB koepel).

 • AFNL: verfrissende invalshoek van SGP-Tweede Kamerfractie om bouwprocedures te vereenvoudigen

  Dat is de visie van Aannemersfederatie-directeur Wim van der Maas, bij de in ontvangst name vandaag  van de nota ‘Rol rode loper uit voor de bouw’ in Nieuwspoort – Den Haag. De SGP biedt in deze notitie mogelijkheden voor versnelling en vereenvoudiging van procedures voor (kleine) bouwprojecten. Hiermee hopen zij tijd te besparen, bouwkosten te verlagen en frustraties aan te pakken. Wat  zeer aanspreekt is de niet mega-, dus kleinere projecten. Als mkb-er valt dat uiteraard

  ...
 • Green Deal duurzaam bosbeheer

  Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer die in Den Haag is ondertekend. 27 partijen, waaronder Aannemersfederatie Nederland, slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de AFNL tekenen ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, de houtsector en een groot

  ...
 • 111.000 huurwoningen renoveren met energienota 0

  Brancheverenigingen, waaronder de Aannemersfederatie, en een aantal bouwers en woningcorporaties hebben met elkaar de deal ‘Stroomversnelling’ gesloten. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën:
  1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
  2. corporaties investeren dat geld in

  ...
 • VENIN sluit aan bij Aannemersfederatie Nederland

  De Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (VENIN) sluit per 1 juli 2013 aan bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Dit heeft de algemene ledenvergadering van de VENIN besloten. "Met de aansluiting bij Aannemersfederatie Nederland beoogt VENIN de belangenbehartiging en individuele dienstverlening voor de leden verder te optimaliseren", aldus VENIN-voorzitter Rob van Boxtel.

 • Infrasector en Rijk samen voor duurzaam

  Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door ondermeer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak

  ...
 • Principebesluit tot samenwerking AFNL en NOA

  Besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben het principebesluit genomen tot nauwere samenwerking tussen de beide organisaties. Ontwikkelingen in de sectoren, mede als gevolg van crisis, veranderende vraag, afname van het bouwvolume en fundamentele wijzigingen in de arbeidsmarkt, liggen aan deze krachtenbundeling ten grondslag. Ook het feit dat de werkzaamheden van de leden van beide organisaties in

  ...
 • AFNL: overheid kortzichtig en bouw moet horizontaal samenwerken

  De overheid, en met name het ministerie van EZ, is te veel gefocust op de topsectoren. En dat de bouw als meest getroffen en getergde sector hoegenaamd ontbreekt in het Sociaal Akkoord geeft te denken. Het is gezonder naar de markt zelf te kijken, zeker nu de overheid weinig te bieden heeft. Horizontale samenwerking en regievoering over de eigen werkzaamheden, staan daarbij bovenaan. Dit hield Henk Klein Poelhuis, voorzitter AFNL, zijn leden voor tijdens een goed bezochte ledenvergadering

  ...
 • Eenderde bouwvakkers en schilders verdwenen

  Werkgevers in de bouwbranche willen snel om tafel met de vakbonden. De drie belangrijkste cao’s in de sector moeten grondig aangepast worden vanwege de veranderende marktomstandigheden. Gebeurt er niets, dan stromen de cao’s verder leeg, zodat bijvoorbeeld loonafspraken en zaken als (bij)scholing én andere goede regelingen voor werknemers verdwijnen. Dat schrijven werkgeversorganisaties OnderhoudNL (schilders- en glaszetbedrijven, metaalconservering en vastgoedonderhoud), NOA (afbouw) en

  ...
 • Werkgevers zeggen gezamenlijk CAO voor de Bouwnijverheid op

  Alle betrokken werkgeversorganisaties zeggen vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid op. Dit betekent niet dat vanaf dit moment niet meer aan de cao moet worden voldaan.
  De huidige cao geldt nog tot 1 januari 2014.

  De huidige cao voldoet niet meer aan de moderne eisen. Er moet een nieuwe cao komen met de broodnodige hervorming, zodat een concurrerende en toekomstbestendige cao ontstaat waar werkgevers en werknemers mee vooruit kunnen. Dit zal in co-creatie met werknemers en

  ...
 • In BouwBelang van mei een raadgevend onderaannemer, die met de pet op van hoofdaannemer, de opdrachtgever ontzorgt

  In BouwBelang van mei een raadgevend onderaannemer, die met de pet op van hoofdaannemer, de opdrachtgever ontzorgt. Maar ook gemengde reacties uit politiek en branches op het Woonakkoord en drie branche-organisaties die tot samenwerking proberen te komen om zo een echte vuist te maken. Daarnaast de opvolging in het bedrijf van generatie op generatie; hoe krijgt dat handen en voeten en mkb-ondernemers in de infrasector die nieuwe wegen inslaan en zo anticiperen op meer opdrachten.
  ...

 • Aannemersfederatie pleit voor mkb-cao

  Aannemersfederatie Nederland zet in op een cao voor middelgrote en kleine aannemers in de bouw. “De huidige bouw-cao is dicht getimmerd en daardoor onwerkbaar geworden”, aldus Gijs Buijs, bestuurder AFNL,  in een interview in Cobouw van 7 mei 2013. Buijs geeft aan eerst te willen praten over een nieuw fundament voor de bouw, die op dit moment in een transitiefase verkeert. Vervolgens moeten nieuwe cao-afspraken worden gemaakt voor bouw en bouwgerelateerde branches.

  In ...

 • Aannemersfederatie: schijnzelfstandigheid aanpakken/flex regelen binnen de CAO

  Aannemersfederatie Nederland onderschrijft de problematiek van de vele ‘schijnzelfstandigen’ in de bouw, die FNV Bouw vandaag aan de orde stelt bij de politiek.
  De Aannemersfederatie heeft dit al eerder aangekaart bij parlement en minister en dat is de reden dat de minister hierop nu actie onderneemt. Het probleem heeft echter meerdere oorzaken dan FNV Bouw aangeeft. De arbeidsmarkt in de sector is verziekt door de veel te starre en dure CAO, het alsmaar zoeken naar nog ‘diepere’

  ...
 • Crisisafspraken in de bouw

  Cao-partijen in de Bouwnijverheid hebben crisisafspraken gemaakt voor behoud van bbl-2 gediplomeerden en het vergroten van de instroom en behoud van bbl-3 leerlingen. De sector heeft in leerlingen geïnvesteerd, maar dreigt deze leerlingen nu door de crisis te verliezen.

  Met de crisismaatregelen beogen cao-partijen deze leerlingen voor de bouwsector te behouden. Met het invoeren van een afwijkend loon en het beschikbaar stellen van een stimuleringssubsidie, willen cao-partijen de

  ...
 • Aannemersfederatie: inkomenszekerheid cruciaal voor herstel consumentenvertrouwen

  Aannemersfederatie Nederland vindt het door sociale partners en kabinet gesloten sociaal akkoord een eerste stap in de richting van herstel van vertrouwen. Inkomens- en pensioenzekerheid zijn cruciaal voor het herstel van het consumentenvertrouwen, zodat consumenten weer actief worden op de huizenmarkt en projectontwikkelaars en woningcorporaties weer gaan investeren. De Aannemersfederatie juicht de aanpak van schijnconstructies en schijnzelfstandigen toe, maar vindt wel dat kabinet en

  ...