Klik op een artikel voor de gehele tekst

Uitnodiging Best Practices-bijeenkomst

Wilt u ook leren van praktijkervaring van innovatieve mensen in de bouwsector?
En wilt u deze mensen persoonlijk ontmoeten? Meld u dan aan voor deze Best Practices bijeenkomst in Roermond.


 
Thema 1: Cultuurcentrum Asta Beek
Cultuurcentrum Asta Beek is tot stand gekomen vanuit een vergaande samenwerking
met als speerpunt het werken aan een gezamenlijk doel. Hoe kom je tot een gezamenlijke
doelstelling waarbij elke partij een eigen belang en risicoprofiel heeft te verdedigen?
Hoe maak je dit bespreekbaar en kom je tot een goede verdeling? En hoe veranker je
de gezamenlijke doelstelling in het projectteam?

Thema 2: Gevangenisinstelling Maastricht
De Hoogbouw van de Penitentiaire Instelling (PI) Maastricht is Europees aanbesteed,
bij gebleken geschiktheid werd de aannemer uitgenodigd om in vervolgprojecten zoals
laagbouw als eerste aan de onderhandelingstafel te komen. Installatietechnisch is een
PI zeer ingewikkeld, daarom is die continuïteit gezocht. Tijdens de uitvoeringsfase is de
organisatie gezamenlijk geëvalueerd, en is over de organisatie voor de komende laagbouw
nagedacht. Een nieuwe samenwerking is vormgegeven. Tegelijkertijd moeten er ook doelen
worden gesteld, en moet er onderhandeld worden over tijd en geld. Hoe krijgt zo'n proces
vorm, en welke keuzes zijn door de Rijksgebouwendienst als opdrachtgever en BAM als
opdrachtnemer daarin gemaakt?
 
Programma:   
15.00 – 15.30 uur      Ontvangst
15.30 – 15.50 uur      Welkomstwoord door uw dagvoorzitter Han Joosen, Exaedes; Vertoning film
15.50 – 16.35 uur      1ste discussieronde in 2 parallelsessies m.m.v.
Thema 1: Maurice Wierikx, wethouder gemeente Beek, Erik Smeets, Mertens Bouw                      
Thema 2: Sanne de Koning, Rijksgebouwen Dienst Zuid, Joh Hoen, directeur BAM regio Zuid
16.50 – 17.35 uur      2de discussieronde in 2 parallelsessies
17.35 – 17.45 uur      Plenaire afsluiting
17.45 – 18.15 uur      Napraten onder genot van een drankje
 
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden
via de website van de Regieraad Bouw.
 
U ontvangt ongeveer een week voor de bijeenkomst een bevestiging en de routebeschrijving.