MKB Infra: Nieuwe Aanbestedingswet scoort nog mondjesmaat

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers worstelen met de veranderingen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet en de juiste implementatie binnen de organisatie. Opdrachtgevers hebben massaal drempelbedragen verhoogd, met name bij meervoudig onderhandse aanbestedingen. Het circuit van onderhands aanbesteden is groter geworden, waardoor aanbestedingskosten doorgaans dalen en aannemers mee profiteren, behalve als zij niet in dit onderhandse circuit voorkomen. Dit zijn een paar resultaten uit het eerste onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De eerste Aanbestedingsmonitor wordt vandaag tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Gorinchem overhandigd aan Tweede Kamerlid Carola Schouten.

Lees meer...

VWN reageert op inzet buitenlandse werknemers bij de aanleg van de A4

In de afgelopen week zijn er opnieuw berichten in de pers verschenen over misstanden bij het inzetten van buitenlandse werknemers. Betrof het enkele weken geleden de aanleg van de A2 bij Maastricht, nu doen zich problemen voor bij de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Naar verluidt worden daarbij Spaanse ‘ijzervlechters’ ingezet, die zijn onderbetaald omdat de CAO Bouw niet werd toegepast. Bovendien moesten zij aanzienlijk meer uren werken dan op grond van diezelfde CAO is toegestaan. Inmiddels zouden de misstanden zijn opgelost.
De VWN maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Dergelijke misstanden komen steeds vaker voor. En dat in een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt en bedrijven en organisaties steeds meer op hun maatschappelijk gedrag worden aangesproken. ‘Leidende principes’, ‘governance-codes’, ‘mvo-beleid’ en duurzaamheidsverklaringen, ook binnen de bouw, blijken onvoldoende om het gedrag te beïnvloeden. Op papier is het over het algemeen goed geregeld, maar de berichtgeving over eerst de A2 en nu de A4 toont aan dat er in de praktijk soms bitter weinig van terecht komt. De VWN pleit er daarom voor dat zowel opdrachtgevers als aannemers hun eigen mvo-beleid serieus nemen  en er o.a. op toezien dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Meer informatie op www.wapned.nl

28 november 2013

VERAS: Asbestbelasting is contraproductief

Het kabinet heeft voorgesteld om het storten van asbesthoudend materiaal te belasten met € 17,- per ton in 2014. De Vereniging van Sloopaannemers en Asbestsaneerders, VERAS, vindt dit een slecht idee uit oogpunt van mens en milieu. De kosten van asbestsaneringsprojecten lopen zo verder op, met mogelijk uitstel- en ontwijkgedrag tot gevolg. VERAS roept de Tweede Kamer op de asbestbelasting terug te draaien.

Lees meer...

Persbericht Het Hellende Dak: HHD-congres Besparen en winnen op het hellende dak: Verduurzamen met integrale concepten

Daken die geld opleveren en de bouwsector als de grootste concurrent van het energiebedrijf. Dat is de toekomst volgens Jan-Willem van de Groep. De programmamanager bij Platform31 is op 13 november aanstaande een van de sprekers op het HHD-congres met als thema Besparen en winnen op het hellende dak. Ook Harold van de Ven van Best Architecten geeft op het congres in Rotterdam een lezing. Zijn thema: de esthetiek van het duurzame hellende dak.

Lees meer...

MKB INFRA: aantal graafschades moet drastisch omlaag

MKB INFRA vindt het verontrustend dat het aantal graafschades in het afgelopen jaar verder is toegenomen. Dat is juist het tegenovergestelde van hetgeen bedrijven en opdrachtgevers willen. MKB INFRA is het met het Agentschap Telecom eens dat de problematiek van de graafschades moet worden teruggedrongen. Sterker nog MKB INFRA heeft zelf ‘de kat de bel aangebonden’ door met de presentatie van het ‘Zwartboek grondroeren’ aan te geven waar in de praktijk de pijnpunten bij het veroorzaken van schades met graven zitten. Op juridische knokpartijen zit geen enkele partij te wachten, zeker niet in een tijd waarin op de kleintjes wordt gelet.

Lees meer...

Persbericht Het Hellende Dak: Besparen en winnen op het dak

Op 13 november staat in Rotterdam de toekomst van het hellende dak centraal – op het congres van Het Hellende Dak en Duurzaam Gebouwd rond het thema Besparen en winnen op het hellende dak. Dagvoorzitter van het congres is prof. dr. ir. Chris Geurts: “De waarde per vierkante meter op het dak neemt toe, en daarmee het belang van het dak voor de opdrachtgevers. Daarbij past ook een nieuwe manier van dienstverlening.”

Lees meer...

MKB INFRA: Combinatievorming mogelijk maken bij complexe werken

MKB-Infrabedrijven moeten in de toekomst kunnen worden gefaciliteerd combinaties te vormen bij hele grote of complexe werken. En niet achteraf tot de orde en ‘erger’ worden geroepen door de NMa voor monopolistisch gedrag. Dit zei MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit tijdens de voorjaarsledenvergadering van MKB INFRA in Baarn.

Lees meer...

Meedoen in Kabel- en Leidingoverleg

Na het aankaarten van de problematiek van de kabelschade via de presentatie van het ‘Zwartboek Grondroeren’ en het meerdere malen publiekelijk stellen van de hamvraag wie verantwoordelijk is voor wat en wie de rekening aan de broek krijgt, is met diverse gealarmeerde beheerders en diensten om de tafel gezeten. Waarna MKB INFRA heeft ingestemd met het toetreden tot het Kabel- en Leidingoverleg. In dat overleg gaan we niet in herhaling zeuren wat ons dwarszit, aldus MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit, maar absoluut constructief meewerken om de jaarlijks nog steeds oplopende kosten van beschadiging sterk terug te dringen. Via onder meer deze weg roept MKB INFRA de leden op om MKB INFRA-vertegenwoordiger René Fronik van de juiste input te voorzien om deze geldverspilling tot een minimum terug te brengen.

Infrasector en Rijk samen voor duurzaam

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door onder meer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanafeen zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, eefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.

Lees meer...