Minister Blok neemt eerste exemplaar folder in ontvangst

Wij‐isoleren: gezamenlijk initiatief isolatiebranche Op werkbezoek bij isolatiebedrijf Pluimers in Rijssen (Overijssel) heeft minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst vandaag het eerste exemplaar van de brochure Wij‐isoleren ontvangen. Deze brochure geeft consumenten die hebben besloten over te gaan tot na‐isolatie van hun woning beknopte informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst ervan, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk? Na‐isolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2‐emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig al goed geïsoleerd opgeleverd, en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit – twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar – kan de CO2‐emissie van de Nederlandse huishoudens in 2050 tot de helft geslonken zijn (Planbureau voor de Leefomgeving).  

Lees meer...

Ongebaande wegen; visies op modern infra-ondernemerschap

Omslag Ongebaande wegen MKB INFRA, de brancheorganisatie van ondernemers in de grond-, weg- en waterbouw, nam enkele jaren na haar geboorte het initiatief aansluiting te zoeken bij de wereld van de wetenschap, opdrachtgevers, politiek  en ingenieursbureaus. Niet door een gesprek hier en een kennismaking daar, maar door een aantal prominenten te vragen zitting te nemen in een Adviesraad die de leden van MKB INFRA op alle mogelijke manieren ondersteunt in hun zoektocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden. En de leden toont hoe ze zich in een sterk veranderend maatschappelijk landschap moeten manifesteren en presenteren.

Inspirerende en gepassioneerde experts
Deze Adviesraad bestaat uit vier inspirerende en gepassioneerde experts, allen acterend  op sleutelposities, die hen in staat stellen eigenstandig en niet gehinderd door protocollen ons met hun kennis en inzicht te verrijken. Hubert Habib, directeur Grontmij, Hennes de Ridder, voorm. hoogleraar TU Delft, Arnoud van Vliet, directeur Waterschap Hollandsche Delta en Erik Ziengs, VVD-Tweede Kamerlid geven in het boekje “Ongebaande wegen” hun visie waar het gaat om de toekomst van de leden van MKB INFRA. Het boekje is gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA. Typisch een boekje dat in één keer uitleest. Niet omdat het maar een ”boekje” is, maar omdat de heren snaren raken die ondernemers in het hart van de bedrijfsvoering raken.

Het boekje is te bestellen bij het secretariaat van MKB INFRA voor €10,00, [email protected] of 0318 – 544905.

4 juni 2014

 

Nieuwe Aanbestedingswet: mkb meer marktaandeel in grote gemeenten!

Procedures kosten opdrachtnemers veel geld
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers blijven worstelen met de nieuwe Aanbestedingswet. Opdrachtgevers zijn het laatste jaar positiever geworden over de nieuwe aanbestedingsprocedures en opdrachtnemers juist negatiever en kritischer. In grote gemeenten is het marktaandeel van het regionale mkb in de gww-sector het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Deze gemeenten hebben drempelbedragen bij onderhands aanbesteden echter massaal verhoogd, waardoor grotere werken met navenant hogere eisen ontstaan. Hiervan profiteren de middelgrote bedrijven, maar de kleine aannemers worden uitgesloten. Het aantal aanbestedingen via EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) stijgt. Nadeel is dat opdrachtnemers hierdoor hun offertekosten met maar liefst 34% hebben zien stijgen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De Aanbestedingsmonitor wordt vandaag overhandigd aan PvdA-Tweede Kamerlid Mei Li Vos tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Baarn.

Lees meer...

MKB Infra: Nieuwe Aanbestedingswet scoort nog mondjesmaat

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers worstelen met de veranderingen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet en de juiste implementatie binnen de organisatie. Opdrachtgevers hebben massaal drempelbedragen verhoogd, met name bij meervoudig onderhandse aanbestedingen. Het circuit van onderhands aanbesteden is groter geworden, waardoor aanbestedingskosten doorgaans dalen en aannemers mee profiteren, behalve als zij niet in dit onderhandse circuit voorkomen. Dit zijn een paar resultaten uit het eerste onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De eerste Aanbestedingsmonitor wordt vandaag tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Gorinchem overhandigd aan Tweede Kamerlid Carola Schouten.

Lees meer...

VWN reageert op inzet buitenlandse werknemers bij de aanleg van de A4

In de afgelopen week zijn er opnieuw berichten in de pers verschenen over misstanden bij het inzetten van buitenlandse werknemers. Betrof het enkele weken geleden de aanleg van de A2 bij Maastricht, nu doen zich problemen voor bij de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Naar verluidt worden daarbij Spaanse ‘ijzervlechters’ ingezet, die zijn onderbetaald omdat de CAO Bouw niet werd toegepast. Bovendien moesten zij aanzienlijk meer uren werken dan op grond van diezelfde CAO is toegestaan. Inmiddels zouden de misstanden zijn opgelost.
De VWN maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Dergelijke misstanden komen steeds vaker voor. En dat in een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt en bedrijven en organisaties steeds meer op hun maatschappelijk gedrag worden aangesproken. ‘Leidende principes’, ‘governance-codes’, ‘mvo-beleid’ en duurzaamheidsverklaringen, ook binnen de bouw, blijken onvoldoende om het gedrag te beïnvloeden. Op papier is het over het algemeen goed geregeld, maar de berichtgeving over eerst de A2 en nu de A4 toont aan dat er in de praktijk soms bitter weinig van terecht komt. De VWN pleit er daarom voor dat zowel opdrachtgevers als aannemers hun eigen mvo-beleid serieus nemen  en er o.a. op toezien dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Meer informatie op www.wapned.nl

28 november 2013

VERAS: Asbestbelasting is contraproductief

Het kabinet heeft voorgesteld om het storten van asbesthoudend materiaal te belasten met € 17,- per ton in 2014. De Vereniging van Sloopaannemers en Asbestsaneerders, VERAS, vindt dit een slecht idee uit oogpunt van mens en milieu. De kosten van asbestsaneringsprojecten lopen zo verder op, met mogelijk uitstel- en ontwijkgedrag tot gevolg. VERAS roept de Tweede Kamer op de asbestbelasting terug te draaien.

Lees meer...

Persbericht Het Hellende Dak: HHD-congres Besparen en winnen op het hellende dak: Verduurzamen met integrale concepten

Daken die geld opleveren en de bouwsector als de grootste concurrent van het energiebedrijf. Dat is de toekomst volgens Jan-Willem van de Groep. De programmamanager bij Platform31 is op 13 november aanstaande een van de sprekers op het HHD-congres met als thema Besparen en winnen op het hellende dak. Ook Harold van de Ven van Best Architecten geeft op het congres in Rotterdam een lezing. Zijn thema: de esthetiek van het duurzame hellende dak.

Lees meer...

MKB INFRA: aantal graafschades moet drastisch omlaag

MKB INFRA vindt het verontrustend dat het aantal graafschades in het afgelopen jaar verder is toegenomen. Dat is juist het tegenovergestelde van hetgeen bedrijven en opdrachtgevers willen. MKB INFRA is het met het Agentschap Telecom eens dat de problematiek van de graafschades moet worden teruggedrongen. Sterker nog MKB INFRA heeft zelf ‘de kat de bel aangebonden’ door met de presentatie van het ‘Zwartboek grondroeren’ aan te geven waar in de praktijk de pijnpunten bij het veroorzaken van schades met graven zitten. Op juridische knokpartijen zit geen enkele partij te wachten, zeker niet in een tijd waarin op de kleintjes wordt gelet.

Lees meer...

Persbericht Het Hellende Dak: Besparen en winnen op het dak

Op 13 november staat in Rotterdam de toekomst van het hellende dak centraal – op het congres van Het Hellende Dak en Duurzaam Gebouwd rond het thema Besparen en winnen op het hellende dak. Dagvoorzitter van het congres is prof. dr. ir. Chris Geurts: “De waarde per vierkante meter op het dak neemt toe, en daarmee het belang van het dak voor de opdrachtgevers. Daarbij past ook een nieuwe manier van dienstverlening.”

Lees meer...