Drie nominaties voor MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 bekend

Den Haag, Enschede en Houten besteden mkb-vriendelijk aan

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward maakt vandaag bekend dat zij de gemeenten Den Haag, Enschede en Houten nomineert voor de MKB INFRA Award die op 19 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam. Deze prestigieuze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De jury beschouwt de drie genomineerde gemeenten  als een voorbeeld en inspiratiebron  voor andere aanbesteders van infrastructurele werken.

Lees meer...

Nieuwe Adviesraadleden MKB INFRA

MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de nieuwe leden van de Adviesraad van MKB INFRA bekend. Met de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten zitting hebben, krijgt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk en de klimaatveranderingsproblemen naar MKB INFRA bedrijven te vertalen.

Lees meer...

Inschrijving MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 geopend

MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA AanbestedingsAward 2017. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2017 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de ‘nieuwe’ Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Lees meer...

MKB INFRA benoemt eerste ereleden; Daan Stuit en Wim van der Maas

Nieuwe voorzitter/directeur voor MKB INFRA

De Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA heeft vandaag in het Sparta Stadion in Rotterdam besloten haar vertrekkend voorzitter Daan Stuit en directeur Wim van der Maas te benoemen tot Erelid van de organisatie. Philip van Nieuwenhuizen is tijdens de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd als nieuwe voorzitter/directeur van MKB INFRA.

Lees meer...

VMS lanceert VMS Branchecertificaat Straatmaker

Vanaf 1 maart 2016 is het mogelijk via de VMS het VMS Branchecertificaat Straatmaker te behalen. Bij de implementatie van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 Straatwerk, bleek dat veel bestratingsbedrijven niet konden voldoen aan de opleidingseis, dat 60 procent van de straatmakers die op een project werken, het diploma straatmaker niveau 3 moet bezitten.  Om dit opleidingshiaat op te vullen, heeft de VMS gezamenlijk met het Radius College in Breda en SPG Noord-Holland in Heerhugowaard een plan ontwikkeld om via een vakbekwaamheidsproef  ervaren, maar ongediplomeerde straatmakers de mogelijkheid te bieden het VMS Branchecertificaat Straatmaker te laten behalen. Het certificaat is vergelijkbaar met de vakbekwaamheid op niveau 3. Het College van Deskundigen Openbare Ruimte (SKG-IKOB) erkent het certificaat als opleiding als bedoeld in de BRL 9334 Straatwerk. Deze mogelijkheid staat ook open voor zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers van ‘niet’ leerbedrijven.  

Lees meer...

VERAS: Uitstel invoering Asbestdakenverbod 2024 jammer, maar zinvol

Concrete voorstellen voor een handhaafbaar verbod nodig, communicatie en stimuleringsbeleid voortzetten  

Op 3 februari 2016 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer bericht dat de juridische verankering van het Asbestdakenverbod per 2024 pas per 1 juli 2017 al plaatsvinden. Dat is 1,5 jaar later dan verwacht. De reden is dat er voor een goede handhaafbaarheid van het verbod een steviger wettelijke basis nodig is.   

De asbestverwijderingsbranche heeft de achterliggende jaren regelmatig de aandacht gevraagd voor de handhaafbaarheid van het Asbestdakenverbod. Begin vorig jaar is daarop in de zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit Asbestdakenverbod (VERAS; maart 2015) ook gewezen. Het is jammer dat door  Staatssecretaris Dijksma pas nu wordt onderkend dat (alleen) de sober geformuleerde verbodsbepaling in het Asbestverwijderingsbesluit2005 onvoldoende is voor een effectief verbod per 2024.Echter, de branche is er wel blij dat er een gemeenschappelijk inzicht is op dit punt.  

Lees meer...

Philip van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter/directeur MKB INFRA

MKB INFRA, de organisatie voor en door ondernemers in de infrasector, heeft vandaag Philip van Nieuwenhuizen tijdens haar Algemene Ledenvergadering in Veenendaal unaniem gekozen tot haar nieuwe voorzitter/directeur. Van Nieuwenhuizen volgt per 1 juni 2016 Daan Stuit als voorzitter en Wim van der Maas als directeur van MKB INFRA op.
Gezien het gelijktijdig vertrek van zowel de huidige voorzitter als directeur van MKB INFRA is gezocht naar een opvolger die deze dubbelfunctie kan vervullen. De huidige voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, draagt na een periode van 6 jaar het stokje over en de directeur, Wim van der Maas, na ongeveer 8 jaar. Daan Stuit zal nog tot eind dit jaar vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland blijven en namens AFNL en MKB INFRA de Europese vertegenwoordigingen blijven vervullen.

Lees meer...

MKB INFRA presenteert ‘Contract op maat’

Onder deze titel presenteert MKB INFRA tijdens de ledenvergadering een boekje met voorstellen voor een betere mkb-infra aanbestedingspraktijk.  Hierin geeft MKB INFRA vanuit de ondernemerspraktijk haar visie op een aantal prangende zaken en ontwikkelingen rond aanbestedingen. Het gaat dan om EVMI-aanbestedingen, tendervergoedingen, prestatiemeten en betalingsgedrag. Met deze praktijkvisie in de hand benadert MKB INFRA opdrachtgevers om zodoende aanbestedingen beter af te stemmen op de praktijk van het mkb en politici om te gebruiken bij de evaluatie van de Aanbestedingswet.

Het boekje ‘Contract op maat; voorstellen voor een betere aanbestedingspraktijk’ kunt u hier downloaden.

28 oktober 2015

 

MKB INFRA: Aanbesteden; het móet beter!

Een echte doorbraak ten faveure van het mkb heeft de nieuwe Aanbestedingswet nog steeds niet kunnen bewerkstelligen. Rijkswaterstaat doet het in de ogen van opdrachtnemers beter en gemeenten slechter. Het onderhands aanbesteden groeit, het onnodig clusteren neemt weer toe, EMVI blijkt niet zaligmakend en de offertekosten bij EMVI rijzen de pan uit. Dit blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De ‘Monitor nieuwe Aanbestedingswet’ wordt vandaag overhandigd aan SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Veenendaal.

Lees meer...

MKB INFRA en Waterschappen zoeken dialoog met elkaar

MKB INFRA presenteert vandaag tijdens de ledenvergadering haar reactie op de Marktvisie van de Waterschappen. Kleine en middelgrote infrabedrijven willen graag met opdrachtgevers, zoals de waterschappen meedenken over innovaties. Voorwaarde is wel dat vernieuwende oplossingen voor watertechnische problemen lonend zijn. Helaas scoort de laagste prijs nog iets te vaak bij aanbestedingen, maar MKB INFRA is van harte bereid mee te denken in de open dialoog die waterschappen op dit moment zoeken. Zo stelt MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit bij de overhandiging van de reactie op de Marktvisie aan bestuurder Huub Hieltjes van de Unie van Waterschappen.

Download de reactie van MKB INFRA op Marktvisie Unie van Waterschappen

28 oktober 2015