MKB INFRA: Omwenteling betalingsgedrag noodzaak

Er heerst grote onvrede bij met name mkb-ondernemers over de wijze waarop overheden betalen voor gww-opdrachten. En daarom moet het betalingsverkeer op de schop, vindt MKB INFRA. De brancheorganisatie roept andere brancheorganisaties in een vandaag tijdens de ledenvergadering gepresenteerd Manifest op zich aan te sluiten bij dit MKB INFRA-initiatief, dat een kanteling teweeg moet brengen in het denken over betalingen.

Voorfinanciering loopt weken, maar ook maanden op
Om in aanmerking te komen voor een opdracht van rijksoverheid, waterschappen, ProRail, provinciale- of gemeentelijke overheden, moet je over aanzienlijke financiële reserves beschikken of snel en gemakkelijk aan krediet kunnen komen. Waarom? Omdat de aannemer verplicht is de kosten van het werk ten minste vier weken voor te financieren. Pas na vier weken mag hij een factuur aanbieden over de kosten van de verwerkte producten in die vier weken. Als die factuur met een beetje geluk binnen veertien dagen wordt goedgekeurd door de opdrachtgevende overheid, heeft de ondernemer tien weken na aanvang van het werk zijn eerste geld binnen. Maar als er nog enige discussie is over de rekening, kan dat zomaar nog eens vier weken duren voordat het geld op de rekening staat. Terwijl voor hem de volgende periode van vier weken voorfinanciering onmiddellijk begint na de eerste termijn van vier weken. De facto kom je dan op een voorfinancieringstermijn van drie maanden en langer, met name voor werken onder RAW-bestekken.

Aanbevelingen om betalingsrouting en betalingen te versnellen
In het Manifest doet MKB INFRA een aantal aanbevelingen hoe het betalingsgedrag te verbeteren. En alhoewel het nog enige tijd kan duren, voordat er structurele veranderingen zijn doorgevoerd, kan er vooruitlopend op de verandering al het nodige aangepast kan worden. Zo kunnen overheden alvast aan de slag met:

  • de proportionalisering van de eisen rond het betalingsverkeer;
  • het vermijden van tijd- en energievergende discussies over de inhoud en de bedragen van de termijnrekeningen en over het tijdstip waarop de rekening mag worden ingediend;
  • directe betaling van de rekening. Dus drastische inkorting van de betalingsrouting en overmaking van het bedrag op de dag dat de factuur is ontvangen.
    Download het MKB INFRA manifest betalingsproblematiek .

27 mei 2015