VWN reageert op inzet buitenlandse werknemers

In de afgelopen week zijn er opnieuw berichten in de pers verschenen over misstanden bij het inzetten van buitenlandse werknemers. Het gaat concreet om het via een uitzendconstructie inzetten van Hongaarse betonstaalverwerkers bij bouwprojecten in het Noorden van het land en in de stad Utrecht. Opnieuw lijkt hier sprake van ontduiking van de CAO met als gevolg onderbetaling en het in rekening brengen van te hoge kosten voor huisvesting.
Op dinsdag 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die erop is gericht eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Met het aannemen van die wet is een belangrijke stap gezet om een einde te maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden en weer te komen tot gezonde eerlijke concurrentieverhoudingen, ook binnen de bouwsector.
Maar deze regelgeving is pas een eerste stap. Controle op de naleving is van essentieel belang om te voorkomen dat de wet een lege huls wordt.
Een ander belangrijk punt is dat opdrachtgevers en hoofdaannemers zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor de wijze waarop hun projecten worden uitgevoerd. Dat betekent niet alleen oog voor kwaliteit en vakwerk maar ook een houding van elkaar iets gunnen en niet langer het criterium ‘voor de laagste prijs’. Dan ontstaat er ruimte voor gezonde arbeidsverhoudingen.
De VWN wil de komende tijd bij opdrachtgevers en hoofdaannemers hiervoor aandacht vragen.

 

VWN's website: www.wapned.nl.