VERAS / BGA Nederland: Sloopvak bekroond met Vakopleiding Sloper!

Op 29 mei 2013 heeft VERAS tijdens een speciale informatiebijeenkomst in het Van der Valk Hotel te Vianen haar leden geïnformeerd over de nieuw ontwikkelde Vakopleiding Sloper. De diverse betrokken partijen hebben een uiteenzetting gegeven over de oorsprong en invulling van deze vakopleiding. De vakopleidingen tot Sloper en Allround Sloper (respectievelijk MBO niveau 2 en niveau 3) zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de VERAS, Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS), ROC Radius College, BGA-Nederland en Fundeon.

Slopen is een vak. Daarom was er vanuit de sloopbranche de wens om een eigen vakopleiding te ontwikkelen. Slopen is een specialistisch beroep met steeds hogere eisen en daarom is het van groot belang dat werknemers een gedegen vakopleiding kunnen volgen.

De opleiding wordt uitgevoerd door het Radius College in samenspraak met BGA-Nederland. Door het specifieke karakter van de werkzaamheden, zal de scholing zoveel als mogelijk plaatsvinden binnen het leerbedrijf, in de dagelijkse slooppraktijk. De docent zal de deelnemer in de praktijkomgeving begeleiden en coachen. Specifieke onderdelen kunnen collectief behandeld worden en een deel van de ondersteunende vakken wordt middels videoconference op afstand verzorgd.

 

4 juni 2013