Op de agenda!

AFNL-NOA: gemeenten, wij helpen u met bouwopgave!

Onder het motto ‘mkb-bedrijven bouwen aan en in uw regio’ willen AFNL en NOA de nieuwe gemeentebesturen helpen met de realisatie en uitvoering van de ‘enorme bouwopgave die op hen afkomt. Dat schrijft de stichting in een brief aan alle gemeentebesturen. Inmiddels hebben de meeste gemeenten een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Om de toegevoegde waarde van mkb-bouwers onder de aandacht te brengen, heeft de stichting begin juni de brief verzonden. ‘In deze tijd die bol staat van verduurzamen, energie besparen, gasloos bouwen, klimaatbestendig leven, hergebruik en herinrichting, hopen wij dat u zich realiseert dat het de mkb-bedrijven in bouw, afbouw en infra zijn die zorgen voor goede isolatie, hoogwaardig voeg- en metselwerk, kwalitatief goed afgewerkte vloeren, muren of daken, adequate wapening en beschoeiing, efficiënt en arbovriendelijk aangelegde straten, fiets- en voetpaden, klimaatbestendige ondergrondse infra, duurzame en milieuverantwoorde verwijdering van asbest en sloop van gebouwen.’
AFNL-NOA vraagt gemeentebesturen dan ook om mkb-bouwers te betrekken bij (bouw)plannen, maar ook bij maatschappelijke vraagstukken. De lokale betrokkenheid van deze ondernemers is groot en samenwerken met juist deze groep betekent een stimulans voor de plaatselijke economie, zo wordt in de brief gesteld. Concreet oppert de stichting een aantal voordelen en mogelijke actiepunten die duidelijk maken dat mkb-bouwers er lokaal toe doen en besturen kunnen helpen bij de uitvoering van de bouwopgave, verduurzaming van woningvoorraden en infrastructuren. Want wij bouwen graag met u verder, aldus AFNL-NOA.

4 juni 2018