Op de agenda!

Henk Klein Poelhuis eerste erelid Aannemersfederatie

De Algemene Ledenvergadering van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft haar inmiddels ‘oud-voorzitter’ Henk Klein Poelhuis benoemd tot eerste erelid van de organisatie.

Dit is tijdens het 10-jarig jubileumcongres van de AFNL in Ede bekend gemaakt. Tijdens de vooraf gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten tot het instellen van het Erelidmaatschap om de vertrekkend eerste voorzitter van de AFNL te bedanken voor zijn vele en grote verdiensten in de afgelopen jaren. De Aannemersfederatie kende tot op heden - in haar nog jonge bestaan van tien jaar - nog geen Ereleden. Henk Klein Poelhuis is de eerste. Als blijk van waardering voor zijn verdiensten gedurende vele jaren voor mkb-aannemers in het algemeen, en de Aannemersfederatie in het bijzonder, kreeg Klein Poelhuis het bij het Erelidmaatschap horende gouden insigne opgespeld en de Oorkonde behorend bij het Erelidmaatschap uitgereikt.

Henk Klein Poelhuis

MKB ondernemer in hart en nieren
Henk Klein Poelhuis heeft na een periode van 10 jaar in januari de voorzittershamer overgedragen aan het tijdelijk collegiaal Bestuur en tijdens het jubileumcongres aan de nieuwe AFNL-voorzitter Riek Siertsema. Klein Poelhuis was jaren actief als bestuurder, zoals voorzitter en bestuurder van de AVM (metselaars), bestuurslid en voorzitter van Conga (voorloper van de AFNL) en heeft jarenlang namens de AFNL in onder andere het Bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds bouw gezeten. Klein Poelhuis kreeg lof toegezwaaid over de wijze waarop hij de AFNL samen met de directeur in de moeilijke beginfase, maar ook in de crisisjaren heeft geleid en op de kaart gezet. Hij werd geprezen om zijn kennis van zaken, het niet verloochenen van je wortels (mkb-ondernemer in hart en nieren) en zijn tomeloze inzet voor de organisatie.

28 juni 2018