Op de agenda!

Dag van de Bouw: zaterdag 2 juni

Dag van de Bouw 2018 2 juni

Zaterdag 2 juni aanstaande vindt alweer de 13e editie van de Dag van de Bouw plaats. Door heel Nederland zijn op deze zaterdag de diverse aspecten van de bouw te zien. Bezoekers nemen een kijkje achter de schermen en maken zo een mooie reis over de bouwplaats. De kunde van de bouw, het vakmanschap, het hele bouwproces is zichtbaar. Van Halteren Infra is als lid van MKB Infra en daarmee ook van Aannemersfederatie Nederland betrokken bij deze Dag van de Bouw.

Bouwcombinatie H. van Steenwijk / Van Halteren Infra werkt momenteel aan de Valkenboskade in Den Haag. Beide bedrijven zijn specialist als het op werken aan kademuren aankomt. Op de Dag van de Bouw is er een demonstratie hoe damwanden trillingsvrij aangebracht worden.

“De oude Valkenboskade was zodanig verslechterd dat achter de kademuren verzakkingen ontstonden. Daarom wilde de Gemeente Den Haag de hele kade laten vervangen. Van Halteren Infra plaatst de stalen damwanden en Van Steenwijk brengt daarover heen een ‘schort’ van beton en metselwerk aan”, vertelt officemanager Henny Bos van Van Halteren Infra. Alle werkzaamheden worden vanaf een werkplateau boven het water uitgevoerd, zodat de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
Kwetternesten

In de bestaande kade nestelen veel mussen: de zogenaamde kwetternesten. De aannemerscombinatie houdt daar rekening mee tijdens het werk. “Een ander aandachtspunt in dit project is de grote leiding van de rioolzuivering die in het talud ligt. In het voortraject was dit een belangrijke zorg. De leiding mag absoluut niet beschadigd worden. Deze ligging van de leiding houden we door monitoring nauwlettend in de gaten.”
 
Demonstratie
Het project leeft behoorlijk onder omwonenden. “Het project ligt in een druk bevolkte wijk. Onze opdrachtgever, de gemeente, vroeg of we een rondleiding voor omwonenden wilden organiseren. Het leek ons een goed idee die te combineren met de Dag van de Bouw. We geven op drie tijdstippen een demonstratie hoe we damwanden trillingsvrij aanbrengen, om 11.30, 13.00 en 14.00 uur. Tussendoor mogen kinderen in de kraan zitten, zodat ze door hun ouders op de foto kunnen worden gezet. Een medewerker van gemeente Den Haag legt daarnaast uit waarom de kade vervangen moet worden.”

23 mei 2018