Op de agenda!

BouwBelang nr 2:Jezelf steeds verbeteren en creatief denken met sociale innovatie

Jezelf steeds verbeteren door samenwerking en vernieuwing; hoe doe je dat?, Bik Bouw laat in BouwBelang 2 zien hoe zij dat doen en versterking van de restauratiesector door scholing, ondernemerschap, samenwerking en certificering noodzaak, aldus het Platform Gespecialiseerde Aannemers in Restauratie. Verder in dit nummer 'de nieuwe bouwer zoekt vernieuwing door sociale innovatie' met aan het woord Leo Nieuwenhuis van The New Builders, en creatief denken vereiste bij jong vaktalent in de Betonboorbranche. Tenslotte in de nummer hoe je jezelf steeds verbetert door samen te werken en te vernieuwen en ondernemers geven aan dat de papieren rompslomp in de praktijk nog steeds toeneemt.

Lees BouwBelang nr 2

7 mei 2018