AFNL: Ja tegen wet Kwaliteitsborging, nog wel enkele pijnpunten oplossen

De Aannemersfederatie stond en staat achter de uitgangspunten van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouwen. Het biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. Echter, er zijn nog wel een paar problemen die moeten worden opgelost volgens de AFNL. Zo wordt een deel van de vergunningplichtige bouwwerken vrijgesteld van kwaliteits­borging. Waardoor in deze gevallen geen dossier bevoegd gezag is vereist. Dat lijkt een beperking van administratieve lasten, maar een deel van die documenten zal in het kader van het consumentendossier waarschijnlijk wel moeten worden geleverd aan de opdrachtgever.

In werking treden wet niet verder doorschuiven
Daarnaast komt bij een aantal gevallen een te zware eis voor een deel van de vergunningplichtige verbouwingen. Bijvoorbeeld verbouwingen van bouwwerken, die als nieuwbouw tot gevolgklasse 2 behoren; deze kunnen volgens de AFNL ook binnen gevolgklasse 1 worden uitgevoerd. Tevens zijn er veel misverstanden over het consumentendossier, die moeten worden opgelost. En tenslotte wil de Aannemersfederatie voorkomen dat de ingangsdatum van de Wet Kwaliteitsborging dezelfde wordt als de Omgevingswet, want dan krijgen mkb-aannemers te veel wetgeving in 1x te behappen. Bovendien is het nog maar de vraag of de Omgevingswet echt volgend jaar zal ingaan.

Lees de reactie van AFNL aan de Eerste Kamer

9 juni 2017