AFNL hoopt dat Eerste Kamer wet kwaliteitsborging snel en adequaat behandelt

De Aannemersfederatie hoopt dat de Eerste Kamer de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen snel en adequaat behandelt. Aan deze wet is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan. In die periode hebben veel partijen bijgedragen aan het resultaat zoals dat er nu ligt en door de Tweede Kamer met ruime meerderheid is aangenomen. De brancheleden van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) - 1800 bedrijven in de bouw- en infrasector; allen mkb-aannemers, met vakbekwame medewerkers -  zijn er klaar voor. Dit schrijft de AFNL in een brief aan de Eerste Kamer.

Nu niet meer vertragen
De AFNL en de aangesloten brancheverenigingen hebben vanaf de publicatie van de consultatieversie van de wet in juni 2014 een actieve en positieve houding aangenomen t.a.v. de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Hoewel AFNL net als andere belanghebbenden de wet op punten iets anders had willen inrichten, is zij blij dat aan een periode van onzekerheid en afwachten binnenkort een eind komt en er met de wet aan de slag kan worden gegaan. Vertraging in deze fase zou het proces van voorbereiding en het enthousiasme van de bedrijven, die al veel tijd in de voorbereiding hebben gestoken, ernstig frustreren.

Stelsel aanpassen is stap in goede richting
Samen met de minister stelt de Aannemersfederatie vast dat het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht al jaren niet optimaal en tamelijk willekeurig opereert. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en plannen blijken soms niet of onvoldoende getoetst aan de bouwvoorschriften. Wel of geen toezicht is afhankelijk van de gemeente. Dat het stelsel wordt aangepast is wat de AFNL betreft een stap in de goede richting. Het zal leiden tot meer efficiency in het bouw- en vergunningsproces en biedt meer zekerheid voor bouwers en opdrachtgevers. Door een enkele partij wordt de toegenomen aansprakelijkheid van de bouwer bekritiseerd. De AFNL begrijpt die houding niet. Als je vakkundig bouwt en levert wat je afgesproken hebt, is die aansprakelijkheid geen punt. Bij de leden van de AFNL staan vakmanschap en kwaliteit voorop en is de band met de vaak particuliere opdrachtgevers nauw. Dan moet je ook kunnen worden aangesproken op de fouten waar je verantwoordelijkheid voor draagt en die herstellen. Dat is de dagelijkse praktijk van de AFNL-leden en dat werkt. Dat er fouten worden gemaakt willen we niet ontkennen, bouwen is en blijft mensenwerk.

Vakmanschap en kwaliteit voorop
De bouw heeft helaas nog niet het gewenste imago, er lijkt helaas te weinig vertrouwen in bouwbedrijven. Dat doet geen recht aan de duizenden vaklieden die zich elke dag met hart en ziel inzetten om een prachtig en kwalitatief hoogwaardig resultaat tot stand te brengen. De AFNL stelt dat het nemen van verantwoordelijkheid bijdraagt aan het herstel van vertrouwen en het uitbannen van onbekwame bouwers. Met de verbetering van het stelsel van bouwtoezicht blijven die niet langer onder de radar. De AFNL vertrouwt erop dat het bevoegd gezag in die gevallen ook daadwerkelijk hun handhavende bevoegdheid zal gebruiken. Aannemersfederatie Nederland rekent op spoedige besluitvorming in uw Kamer over bovenstaande wet en verwacht dat deze zelfs het imago van de sector, waar op basis van kwaliteit en vakmanschap moet worden gewerkt, zal verbeteren. De mkb-aannemers aangesloten bij de AFNL hebben zich terdege voorbereid en staan klaar om van de implementatie van de wet een succes te maken.

23 maart 2017