AFNL: heldere keuzes na verkiezingen

Aannemersfederatie Nederland ziet de uitslag van de verkiezingen als de keuze van Nederlanders om andere en nieuwe wegen in te slaan. Waarschijnlijk zullen op basis van deze uitslag wat meer ‘niet-natuurlijke’ partners in de politiek elkaar op dossiers moeten vinden om een coalitie te vormen.  Voor de bouw- en infrasector zijn een paar dossiers, waarin heldere keuzes moeten worden gemaakt, daarbij cruciaal. De AFNL gaat er vanuit dat de Kamerbreed gedragen en door EZ inmiddels overgenomen MKB Toets wordt ingevoerd voor alle wet- en regelgeving, die zijn weerslag vindt in het mkb.

Meer vaste banen
Daarnaast willen mkb-aannemers graag meer medewerkers in vaste dienst nemen. Echter, dit lukt mkb-ondernemers alleen als de politiek besluit twee jaar loon doorbetalen bij ziekte af te schaffen, de risico’s van de transitievergoeding in het ontslagrecht weg te nemen en het te starre regime van ontslagmogelijkheden, gezien de manier van werken in de bouwsector, te versoepelen. Wegnemen van dit soort risico’s zal leiden tot een beter functionerende arbeidsmarkt, waarin meer vaste banen kunnen worden gecreëerd.

6 maart 2017