AFNL complimenteert Eerste Kamer met aanname initiatiefwetsvoorstel terugdringen betaaltermijnen

Mkb-aannemers krijgen met de aanname van het initiatiefwetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen in de Eerste Kamer vanaf 1 juli aanstaande echt een stok achter de deur om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Het verheugt de Aannemersfederatie dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zo snel na aanname in de Tweede Kamer heeft behandeld en unaniem is aangenomen. De Aannemersfederatie verwacht dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange betalingstermijnen te bekorten, leidt tot verandering van het betalingsgedrag van opdrachtgevers.

Stok achter de deur
Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Agnes Mulder en Jacques Monasch/Mei LI Vos moet ervoor gaan zorgen dat betaaltermijnen van 90 en 120 dagen tot het verleden gaan behoren doordat betaaltermijnen langer dan 60 dagen tussen grootbedrijf en mkb niet langer mogelijk zijn. Grote bedrijven moeten een rente betalen aan het mkb als zij zich niet aan de maximale betaaltermijn van 60 dagen houden. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog en de AFNL pleit al geruime tijd voor een gerichte aanpak hiervan. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor soms zelf in financiële problemen. Het mkb heeft meer dan het grootbedrijf behoefte aan corrigerende wetgeving die de scherpe kantjes van de vrije markteconomie afhaalt. De AFNL heeft geen zwak voor boetes, maar voor het mkb is het handig een stok achter de deur te hebben. Bij de systematiek van de renteboete, moet echter wel goed worden bekeken hoe dit in de praktijk te realiseren. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.
 
Sluiproute afgesloten
Vanaf 1 juli 2017, de ingangsdatum van de wet, is het niet meer mogelijk dat grote opdrachtgevers betaaltermijnen van meer dan 60 dagen opleggen aan mkb-opdrachtnemers. In Nederland is het, net als in de gehele EU, normaal om binnen 30 dagen een rekening te betalen. Echter, in de oude wet zat een uitzonderingsbepaling waardoor betaaltermijnen eindeloos konden worden opgerekt naar 90 of 120 dagen of meer. De nieuwe wet sluit deze sluiproute af en maakt duidelijk dat extreme betaaltermijnen juridisch niet zijn toegestaan. Voor de overheid is het sowieso al verplicht een factuur binnen 30 dagen te voldoen.
Bedrijven mogen onderling afwijken van de norm tot een termijn van maximaal 60 dagen. Bedrijven die langere termijnen dan 60 dagen opleggen overtreden de wet. Van rechtswege ontstaat dan een vordering van de mkb-bedrijven/leveranciers op de grootbedrijven/afnemers, die tot 5 jaar na datum opeisbaar blijft.


7 maart 2017