Nieuwe Bouw & Infra cao als tweetrapsraket

Uit de inventarisatieronde van afgelopen zomer blijkt dat leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten verenigingen de cao verder willen aanpassen om toekomstbestendig te zijn. De conclusie uit de bespreking met cao partijen is dat de tweetrapsraket daar een goede aanpak voor zou zijn. Dit jaar benutten werkgevers en vakbonden om een goed fundament te leggen voor een nieuwe, toekomstbestendige cao Bouw & Infra. Daarin wordt verder uitgewerkt wat al eerder was afgesproken. Vanwege de nodige zorgvuldigheid kost dat tijd en daarom hebben ze met instemming van de besturen afgesproken om dit jaar een ‘korte klap’ te maken: nu verder met een aangepaste cao, met een looptijd tot 31 maart 2018. De noodzakelijke verdere vernieuwing van de cao Bouw & Infra is zodoende een tweetrapsraket.

Afspraken
In het onderhandelingsresultaat staan afspraken die tegemoet komen aan de wensen van werkgevers voor verdere modernisering van de cao.
Samenvatting van de afspraken uit het onderhandelingsresultaat:

 • De invloed van de werkgever neemt toe, op de precieze besteding van het persoonlijke budget voor duurzame inzetbaarheid
 • Omdat de wet zeer beperkend is, gaat de ketenbepaling voor seizoensarbeid van 6 naar 3 maanden – maar alleen voor een functielijst die nog door de cao-partijen opgesteld wordt
 • BBL salarissen worden verlaagd voor de driejarige BBL
 • De vergoeding aanvullende ziektekostenverzekering gaat in twee stappen van 12,50 naar 17,50 euro
 • Aanpassing opzegtermijnen bouwplaats – na twee jaar gaan de cao opzegtermijnen naar de wettelijke termijn, zoals dat al het geval is bij uta werknemers
 • Melding inzet spaaruren (art. 28) naar 7 dagen i.p.v. 14 (toeslag komt te vervallen)
 • Melding inzet roosters art 23 lid 9 onderdeel c naar 14 dagen i.p.v. 28
 • ZZP-bepaling zal worden aangepast aan de actualiteit
 • Onderzoek hindernissen in de cao (m.n. arbeidstijden)
 • Bij politieke duidelijkheid langer doorwerken en verschuiven aow gaan cao-partijen met elkaar in overleg.
 • Eens per jaar wordt tenslotte het saldo verlofdagen automatisch uitbetaald.

In de nieuwe cao komen deze beperkte veranderingen te staan, met een daarbij passende loonsverhoging.: per 1 juli 2017 is er een loonsverhoging van 1% en per 1 januari 2018 0,75% erbij.

De AFNL heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra, dat op 27 februari 2017 bereikt werd. Ook Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV hebben zich positief uitgesproken over het resultaat.

Lees hier het

1 maart 2017

De AFNL heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra, dat op 27 februari 2017 bereikt werd. Ook Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV hebben zich positief uitgesproken over het resultaat.
cao Bouw & Infra 2017-2018 (link naar afnl-iic)