Uitwerking MKB Toets gepresenteerd in Tweede Kamer; Ook minister EZ gaat inzetten op MKB-Toets

Een brede mkb-delegatie ondernemers en bestuurders was onder aanvoering van MKB Nederland voorzitter Michaël van Straalen 15 februari aanwezig in Den Haag bij de presentatie van de uitwerking van de MKB Toets aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken, vertegenwoordigd door Erik Ziengs-VVD en vz.cie, Eppo Bruins-CU, Sharon Gesthuizen-SP, Agnes Mulder-CDA, Jacques Monasch-groep Monasch, Mei Li Vos-PvdA.MKBToets Mensen achter tafelVanuit de Aannemersfederatie was een ruime delegatie van ruim twintig ondernemers en bestuurders vertegenwoordigd om het belang van deze toets te ondersteunen.

MKB Toets moet niet functionerende wetgeving voorkomen
AFNL en NOA hebben vorig jaar in hun notitie met het oog op de verkiezingen deze MKB Toets voorgesteld. Vervolgens is deze overgenomen door MKB-Nederland. Daarna is bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken de motie Monasch kamerbreed ondersteund om te komen tot een MKB Toets op wet- en regelgeving om daarmee te voorkomen dat wetgeving hoog overvliegt, niet functioneert of moet worden bijgesteld, zoals de laatste jaren veelvuldig gebeurt.

Zowel nieuwe als bestaande wetgeving mkb-proof
De MKB Toets, verankerd in het MKB Statuut, moet een toets vanuit de echte mkb-praktijk zijn, waarmee met een vast/variabel panel bestaande uit mkb-bedrijven uit relevante sectoren kan worden nagegaan, vaak binnen een half jaar, of iets werkt of niet. Of er onverwachte neveneffecten zijn en of moet worden bijgesteld. Deze MKB Toets moet gaan gelden voor alle mkb-bedrijven – dus tot 250 medewerkers – en voor zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving”, zo hield AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis de leden van de commissie voor bij de presentatie van de uitwerking. Hij maakte hierbij meteen gebruik van de gelegenheid om de kamerleden te complimenteren met het aannemen van het wetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen. “Wij zijn erg blij dat u via deze weg het gedrag van opdrachtgevers die betaaltermijnen oprekken wilt corrigeren. De wijze waarop deze wet tot stand is gekomen, is al bijna het begin van een MKB-Toets.”

Overzichtsfoto bijeenkomstruimte

Ook minister over de streep met MKB Toets
NOA-voorzitter Hendrik Ruys betoogde kernachtig hoe de problemen van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte hadden kunnen worden voorkomen als er een MKB Toets op wetgeving was geweest. MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen schetste hoe een MKB Toets zou kunnen voorkomen dat onnodig wordt geclusterd via nieuwe termen als assetmanagement bij aanbestedingen en gaf het belang van permanente evaluatie op aanbestedingsbeleid aan.  Op de dag van de aanbieding in de Tweede Kamer laat ook de minister van EZ weten tot een MKB-Toets op wet- en regelgeving te willen komen. Een doorbraak in het denken op dit ministerie.

15 februari 2017