AFNL: goed dat Tweede Kamer betalingsgedrag wettelijk corrigeert

Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat een groot aantal Tweede Kamerfracties zich achter het initiatiefwetsvoorstel van CDA (Agnes Mulder) en PvdA (Mei Li Vos / vh Jacques Monasch) schaart om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Goed is ook om te vernemen dat de minister van Economische Zaken, Kamp, nu aangeeft hier niet op tegen te zijn, zodat excessen voor het mkb worden voorkomen. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog en de AFNL pleit al geruime tijd voor een gerichte aanpak hiervan. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor soms zelf in financiële problemen. 

Verbetering betalingsgedrag opdrachtgevers
De Aannemersfederatie hoopt dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange betalingstermijnen te bekorten, leidt tot verandering van het betalingsgedrag van opdrachtgevers. De AFNL heeft geen zwak voor boetes, maar voor het mkb is het handig een stok achter de deur te hebben. Het mkb heeft meer dan het grootbedrijf behoefte aan corrigerende wetgeving die de scherpe kantjes van de vrije markteconomie afhaalt. Bij de systematiek van de renteboete, moet echter wel goed worden bekeken hoe dit in de praktijk te realiseren. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt. Dit heeft namelijk direct invloed op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. De Aannemersfederatie hoopt en verwacht dat de Tweede Kamer komende week voltallig instemt met dit wetsvoorstel, zodat mkb-ondernemers niet meer in financiële problemen komen door opgerekte betalingstermijnen.

9 februari 2017