Gesprekken over CAO 2017 gestart

De huidige cao Bouw & Infra loopt zoals u weet tot eind januari 2017. Werkgevers en vakbonden hebben daarom in de afgelopen weken twee varianten besproken om tot een nieuwe cao te komen.
De eerste variant is een uitgebreid traject dat maanden zal duren, omdat cao-partijen de cao verder toekomstbestendig willen maken. De tweede variant is een tweetrapsraket. Dit houdt in dat er een cao 2017 overeengekomen wordt met beperkte inhoudelijke veranderingen, plus een daarbij passende loonsverhoging. Dit geeft partijen de ruimte om in 2017 te starten met onderhandelingen om zo te komen tot een nieuwe cao Bouw & Infra 2018 met o.a. de mogelijkheid voor branche-specifieke afspraken.

Beperkte veranderingen dus, omdat er ook nog zaken uit de huidige cao verder uitgewerkt moeten worden, zoals Bouwplaats ID. Daarnaast staat het onderwerp functie- en loongebouw op de agenda; dat wordt nu al zorgvuldig gemoderniseerd en daar is veel tijd voor nodig.

Volgende week verwachten wij u te kunnen vertellen met welke variant we aan de slag gaan.