AFNL: vakbond moet na weglopen van CAO-tafel geen krokodillentranen huilen

Aannemersfederatie Nederland vindt dat de vice-voorzitter van FNV Bouw krokodillentranen huilt nu hij –na aangegeven te hebben niet te willen onderhandelen over de CAO- de veel te lage instroom van jongeren in de sector  wil verbeteren door het deeltijdpensioen naar 60 jaar te brengen. De Aannemersfederatie is het met FNV Bouw eens dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt voor de bouw en infra momenteel dramatisch is en dat jongeren hard nodig zijn in de sector.

Langer doorwerken, demotie en flex in CAO
Werkgevers wilden daar bij de CAO-onderhandelingen over overleggen en hebben in aanzet naar de CAO-onderhandelingen voorstellen gedaan voor duurzame inzetbaarheid en lagere leerlingensalarissen om jongeren aan het werk te houden, aldus Gijs Buijs, bestuurder van de AFNL. Ook moeten volgens de Aannemersfederatie antwoorden worden gezocht op vraagstukken als langer doorwerken, een tweede carrière, deeltijdpensioen, promotie- en demotiebeleid, flexibeler maken van de cao en meer flex binnen de CAO door meer zekerheid te bieden.

Onderhandelen,  en niet weglopen van CAO-tafel
Echter FNV Bouw wilde bij de onderhandelingen niet over een structurele aanpak en vernieuwing van de CAO praten en koos ervoor de CAO een jaar te laten doorlopen en niet te onderhandelen over een nieuwe CAO. Buijs vraagt zich af of hij het voorstel van FNV Bouw moet zien als geste om opnieuw om de onderhandelingstafel te komen. Volgens Buijs staat de deur bij werkgevers open, maar dan moet er wel over meer zaken kunnen worden onderhandeld.

 

8 maart 2013