Op de agenda!

Skill Card, een initiatief van Aannemersfederatie Nederland, luidt nieuw hoofdstuk in in bouwproces

uitreikingMKB-bedrijven in bouw en infra gaan de strijd aan met het groeiend gebrek aan deskundigheid en de toenemende onoverzichtelijkheid op de bouwplaats. Terwijl opdrachtgevers steeds hogere eisen stellen aan kwaliteit en duurzaamheid van bouwobjecten, wordt de gemiddelde bouwplaats bevolkt door een bonte stoet van vaste en flexibele medewerkers, zzp-ers en buitenlandse inleenkrachten, die een goed  zicht op de mate, kwaliteit en actualiteit van scholing en vakmanschap van de medewerkers meer en meer ontnemen.

Skillcard
Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van MKB-bedrijven in bouw en infra, heeft daarom een Skill Card naar Engels voorbeeld ontwikkeld die precies aangeeft welke opleidingen de medewerkers hebben gevolgd, welke diploma’s zijn behaald en of kennis recent is bijgespijkerd. De Skill Card kan op de bouwplaats via speciale telefoons door licentiehouders worden uitgelezen, zodat ter plekke precies kan worden gezien met wie ze van doen hebben.  De eerste Nederlandse Skill Card is uitgereikt aan een tweetal medewerkers van Haverhals Metselwerken BV, tijdens de openingsmanifestatie van de Bouwbeurs 2011 te Utrecht, door de voorzitter van Aannemersfederatie Nederland, ing. Henk Klein Poelhuis.

Kwaliteitsimpulsen
Met de Skill Card zetten de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties een volgende stap in hun streven naar nieuwe kwaliteitsimpulsen, in de wetenschap dat vakmanschap voor kleine en middelgrote bedrijven de wortel is van hun bestaansrecht.  In het afgelopen jaar is daarom een fijn vertakt stelsel van kwaliteitsregelingen en –certificaten ontwikkeld, met specifieke kwaliteitskenmerken voor de verschillende branches. De kwaliteitsregelingen zijn gericht op zowel het product als het productieproces en stellen eisen vergelijkbaar met KOMO. In de loop van 2011 zullen de professionele en particuliere afnemers van bouwobjecten die door leden van de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties worden gemaakt, daar nader over worden geïnformeerd.

Metselbranche start
Klein Poelhuis verwacht dat in 2011 enkele honderden Skill Cards zullen worden uitgereikt, in een aantal nader aan te wijzen pilots. Waar de  metselbranche het spits afbijt, zullen de voegers- en dakenbranche en tegelzetters spoedig volgen, aldus Klein Poelhuis die de verwachting uitsprak dat het initiatief van deze groepen  Gespecialiseerde Aannemers spoedig navolging krijgt bij kleine en middelgrote hoofdaannemers en gww-bedrijven. De Federatievoorzitter maakte bekend dat de registratie van de opleidingen en diploma’s en de controle op de juistheid van de gegevens in handen is gegeven van het Opleidingsinstituut van Aannemersfederatie Nederland, BGA Nederland te Boxtel.

Scharnierfunctie
Klein Poelhuis stelt dat de Skill Card, met het formaat van een betaalkaart, een scharnierfunctie vervult in het streven van de Federatie naar meer vaste dienstverbanden. “Ondernemers worden sterk geprikkeld te investeren in kwaliteit en daarmee  in hun medewerkers. Dat is niet alleen goed voor betrokken bedrijven in hun jacht op een betere concurrentiepositie, maar zeker ook voor de opdrachtgevers. Het bevordert niet alleen de kwaliteit, maar ook de snelheid van werken en het verlaagt de faalkosten met tientallen procenten”, aldus Klein Poelhuis. De Federatievoorzitter nodigde vakbonden uit mee te denken over een verdere verfijning van de gegevens en eventuele andere functionaliteiten op de Skill Card. Klein Poelhuis verwacht dat de invoering van de Card voor een nieuw hoofdstuk inluidt in de organisatie van het bouwproces.