Op de agenda!

Federatie verzoekt CAO partijen om aanpassing van de CAO vanwege onwerkbaar weer

De Aannemersfederatie heeft CAO partijen verzocht om de CAO voor de Bouwnijverheid artikel 20a, aan te passen zodat bouwbedrijven zoals afgelopen winter, weer gebruik kunnen maken van de UWV Regeling onwerkbaar weer.

Zorgen
In een eerste reactie hebben CAO-partijen laten weten niet te voelen voor aanpassing van artikel 20a. De winter is al vroeg ingetreden en de voorspellingen zijn dat wij wederom worden geconfronteerd met een strenge winter. Dit baart ons grote zorgen omdat veel bouwbedrijven, mede door de strenge winter van 2009-2010 en de lage prijzen door de grote concurrentie, hun reserves ruimschoots (hebben) moeten aanwenden om aan hun lopende financiële verplichtingen te voldoen. Door de slechte financiële situatie zijn veel mkb-bedrijven, met een hoog loonkostenbestanddeel in de omzet, niet in staat zich in te dekken voor het risico van onwerkbare dagen vanwege vorst. Daarbij komt dat de aangeboden verzekeringen geen adequate dekking bieden. Als de winter doorzet, zullen veel mkb-bedrijven niet meer in staat zijn om de lonen van de werknemers door te betalen en zullen ook niet meer aan hun overige verplichtingen, zoals BTER-, pensioen- en belastingafdrachten, kunnen voldoen.

Doorgaan
De Federatie heeft besloten om door te gaan met de pogingen om artikel 20a aan te passen, aangezien het normale werkgeversrisico al is overschreden en veel leed bij zowel werknemers als werkgevers tengevolge van faillissementen door onwerkbaar weer voorkomen moet worden.