Op de agenda!

Bouwunie en Aannemersfederatie tekenen samenwerkingsovereenkomst

Aannemersfederatie Nederland Bouw Infra en Bouwunie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Afspraken zijn gemaakt op diverse gebieden, waaronder:

  •  Uitwisseling van informatie en standpunten m.b.t.  samenwerkingsprojecten en -akkoorden tussen mkb-bedrijven van verschillende disciplines om gezamenlijk in te tekenen op grotere projecten, Zzp’ers, schijnzelfstandigen en bijberoepers,
    en aanbestedingsbeleid en erkenningsreglementering
  • Optimaliseren van de vertegenwoordiging in Europa
  • Uitvoering Europese Innovatie- en stimuleringsprogramma’s
  • Uitwisseling van advies ten voordelen van de aangesloten leden bij elke partij
  • Samenwerking op het gebied van onderwijs
  • Periodieke publicaties
  • Jaarlijkse ontmoeting

Op de onderstaande foto wordt de overeenkomst getekend door de heren Robert Hoedemakers (links, voorzitter Bouwunie, België) en de heer Henk Klein Poelhuis (rechts, voorzitter Aannemers Federatie Nederland)

Twee heren aan tafel tekenen overeenkomst

De letterlijke tekst van de overeenkomst leest u in dit document (pdf).