Op de agenda!

Aannemersfederatie zet zich in voor verlenging van tijdelijke fiscale maatregelen bouwmarkt

Anderhalf jaar geleden heeft de Aannemersfederatie Minister De Jager verzocht maatregelen te nemen om de bouwmarkt een impuls te geven, met name via invoering van het laag BTW-tarief op arbeidsloon voor verbouwingen en renovaties. Half juli jl. is het “Werkdocument Aannemersfederatie Nederland voor een nieuw Kabinet” aan politieke partijen en Ministeries toegezonden waarin de Federatie o.a. nogmaals verzoekt om invoering van het laag BTW-tarief. 

Motie aangenomen
Na anderhalf jaar lobbyen is een motie met ruime Kamermeerderheid aangenomen, is het laag btw-tarief eindelijk een feit en gaat per 1 oktober 2010 het btw-tarief op arbeidsloon bij renovatie en verbouwing van de eigen woning tijdelijk omlaag naar 6%.
Ondanks het feit dat deze maatregel een positieve invloed heeft op de werkgelegenheid van met name de gespecialiseerde aannemers en mkb-hoofdaannemers in de particuliere sector, is de Federatie teleurgesteld dat de maatregel een tijdelijk karakter heeft. Prognoses geven immers aan dat de omzetdaling in de bouwnijverheid tot in 2012 zal voortduren. Bovendien acht de Federatie zich niet gehouden aan afspraken die in laatste instantie door de Minister met slechts een deel van de bouwsector zijn gemaakt over de voorwaarden voor de betrokken bedrijven.

De Federatie ziet haar inspanningen richting politiek beloond en zal zich nu inzetten voor verlenging van het laag BTW-tarief om de werkgelegenheid voor de mkb-bouwbedrijven ook ná 1 juli 2011 in stand te houden.

Download: Persbericht Ministerie van Financiën en brief De Jager aan Tweede Kamer.