Op de agenda!

Vooraankondiging Informatiebijeenkomsten november 2010

De Aannemersfederatie organiseert in de maand november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht. Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in locaties van Van der Valk beginnen om 15.30 uur en eindigen om ca. 18.00 uur, met aansluitend een buffet om eventuele files te ontlopen. Begin september wordt de uitnodiging en het definitieve programma aan de leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten organisaties verzonden.

 

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur - Ontvangst deelnemers
16.00 uur - Opening door de voorzitter - de heer H. Klein Poelhuis
16.10 uur - Werkkostenregeling - Algemene toelichting 
                  -  Waarderingen en vrijstellingen in de werkkostenregeling -  Toelichting door Inspecteur Loonheffingen Belastingdienst
17.30 uur - Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen
18.00 uur - Sluiting
Buffet

De data zijn:

8 november  Assen
9 november Gilze Rijen
15 november Arnhem
16 november Ridderderk
18 november Eemnes