Op de agenda!

Aannemersfederatie vraagt Minister Donner om de WW-regeling onwerkbaar weer open te stellen voor bouwnijverheid

Door de weeromstandigheden, sneeuw en vorst, vanaf 14 december 2009 zijn de bouw-bedrijven nauwelijks in staat geweest om te werken, maar hebben vanuit de CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 20a, wel de verplichting het loon door te betalen, zonder dat daar
inkomsten tegenover staan. Deze loondoorbetalingverplichting komt uit de tijd dat het Risicofonds voor de Bouwnijverheid is opgericht en de bedrijven de onwerkbare dagen (laatstelijk na 9 dagen eigen risico) konden declareren.

Het Risicofonds voor de Bouwnijverheid is met ingang van 1 november 2007 afgeschaft (de gespecialiseerde mkb-bedrijven hadden hier niet of nauwelijks invloed op) en opgevolgd door een vorst risicodekking van ABN/AMRO.
De ABN/AMRO heeft deze risicodekking met ingang van 1 november 2009 beëindigd. Hierdoor is er voor de bedrijven geen mogelijkheid meer om zich voor het risico onwerkbaar weer te verzekeren.

Door de CAO-verplichting om het loon door te betalen, kan geen gebruik worden gemaakt van de WW-regeling onwerkbaar weer.

Gezien het feit dat het normale werkgeversrisico al ruim is overschreden en er geen mogelijkheden bestaan om dit risico middels verzekering of anderszins af te dekken doet de Federatie een dringend beroep op Minister Donner om de WW-regeling onwerkbaar weer open te stellen voor de bouwbedrijven, die meer dan 10 dagen niet hebben kunnen werken vanwege de vorst en sneeuw. Met een suppletie op de WW-uitkering voldoen de bedrijven aan de CAO-verplichting, omdat de werknemers 100% van hun loon ontvangen.

Download: Brief aan Donner d.d. 11 januari 2010