Op de agenda!

EIB-onderzoek wijst de weg naar aanvullende overheidsmaatregelen

Het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) toont ondubbelzinnig aan dat de bouw nog jaren in de hoek zit waar de klappen vallen. Geen sector wordt zo zwaar en zo lang getroffen door kredietcrisis  en economische recessie als de bouw. De door de overheid getroffen maatregelen dempen de teruggang wel enigszins, maar zijn niet veel meer dan druppels op een gloeiende plaat.
Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, doet dan ook een klemmend beroep op het kabinet een aantal aanvullende maatregelen te nemen die de bouwproductie stimuleren en de lasten voor werkgevers verlichten.

De Federatie denkt hierbij aan verlenging van de deeltijd-WW en het mkb-vriendelijker maken van de regeling. Daarnaast heeft de sector veel baat bij een verlaging van het btw-tarief van 19% naar 6% voor alle renovatie- en onderhoudswerkzaamheden en dit gedurende een periode van twee jaar. Dit genereert veel werk, met name in het midden- en kleinbedrijf. De huidige verlaging van het btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden werkt slecht vanwege de vele onduidelijkheden over wat er wel en niet onder het lage tarief valt.
Voorts is de Federatie van mening dat de overheid de werkzaamheden in de achterstandswijken moet versnellen. De bewindslieden van VROM en EZ dienen met direct betrokken partijen investerings- en uitvoeringsplannen op te tellen.

Het EIB-onderzoek richt zich op de sector als geheel en maakt geen onderscheid tussen grote en mkb-bedrijven. Uit eigen onderzoek weet de Federatie inmiddels dat de situatie in het midden- en kleinbedrijf in verhouding nog slechter is dan de gemiddelden die uit de EIB-cijfers spreken. Zo heeft het mkb in de gww-sector op geen enkele manier geprofiteerd van de extra overheidsimpulsen in de infrastructuur en worden gespecialiseerde aannemers niet alleen benadeeld door lage prijzen, maar ook door een slechte  betalingsdiscipline van de grote hoofdaannemers. De Federatie dringt er bij de overheid op aan hier in te grijpen.
Tot slot dringt de Federatie er bij het kabinet op aan geen maatregelen te nemen of in het vooruitzicht te stellen die de bouwproductie verder onder druk zetten. Dat is het laatste waar de sector op zit te wachten.