Op de agenda!

"Bouwen op vertrouwen", symposium over ketensamenwerking

Op 21 januari 2010 wordt in Alkmaar in het AZ-stadion het nationaal symposium over ketensamenwerking georganiseerd.

Vanuit zowel Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Aedes en Bouwend Nederland is medewerking toegezegd: Henk Klein-Poelhuis, Elco Brinkman en Marc Calon geven hun visie over het belang van ketensamenwerking voor de bouw- en corporatiesector. In verschillende workshops komen mensen uit de praktijk aan het woord.

De thema's van de workshops zijn:

  • Van wantrouwen naar vertrouwen
  • Hoe begin ik?
  • Onderaannnemers in de keten
  • Ketensamenwerking in de nieuwbouw
  • Wat levert het op?

Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie en inschrijving op www.bouwketens.nl