Op de agenda!

Van der Laan kent subsidie toe voor bouw 23.000 woningen

Minister Van der Laan heeft voor 164 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten konden in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor bouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten, subsidie aanvragen.

In totaal zijn er 303 gemeenten die de subsidie ontvangen. Door deze subsidie kan de bouw van ruim 23.000 woningen voor 1 juli 2010 alsnog starten. De subsidie is bedoeld om de teruggang in de bouwproductie en terugval van werkgelegenheid door de economische crisis te beperken.

Gemeenten hebben aanvragen ingediend voor ruim 1100 projecten voor in totaal ruim 257 miljoen euro. Anders dan in de eerste ronde, waarbij het criterium het aangevraagde bedrag per woning was, is er nu bij de selectie van subsidie-aanvragen allereerst gekeken naar de kans dat een project ook daadwerkelijk van start gaat. De status van de bouwvergunning is daarbij als uitgangspunt gebruikt. Alle aanvragen met een verleende bouwvergunning en een deel van de aanvragen waar de bouwvergunning voor 25 maart 2009 is aangevraagd, ontvangen een bijdrage. Daarnaast ontvangen ook enkele projecten met veel additionele bouw (bijvoorbeeld een winkelcentrum, kantoren) een bijdrage.

Van de toegekende subsidie gaat 15% naar de vier grote steden. De 27 middelgrote steden hebben een aandeel van 26% en de overige –waaronder ook kleinere -  gemeenten een aandeel van 59%. Zo ontvangt Maastricht een bijdrage voor de 'Poort van Wyck' (230 woningen en commerciële voorzieningen), Rotterdam een bijdrage voor 224 woningen in NieuwCrooswijk en Amsterdam voor het project Oostpoort (205 woningen als onderdeel van een complex van 760 gemengde woningen). Maar ook kleinere plannen ontvangen een bijdrage, bijvoorbeeld een project van 6 woningen in Tytsjerksteradiel (Tusken Wald en Wetter), 21 woningen in Noviamagum in Nijmegen, 35 woningen in Zwolle (Stadshagen) en 60 woningen in Waranda in Lelystad. Dit laat zien dat met de subsidie een impuls geeft aan projecten van verschillende aard en omvang verspreid over het land.

De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. In het eerste kwartaal van 2010 beslist het kabinet over de inzet van het laatste deel (circa 100 mln.) van het stimuleringsbudget. De eerste ronde is afgelopen zomer uitgevoerd. Vanaf woensdag 16 december 2009 zijn vijf projecten op project.vrom.nl te vinden, die zichtbaar maken hoe gemeenten subsidies uit de eerste ronde ingezet hebben.
 
Zie ook:

Meer informatie op: