Op de agenda!

CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010

Niet alle bepalingen in de CAO voor de Bouwnijverheid zijn algemeen verbindend verklaard.

Een overzicht van niet algemeen verbindend verklaard bepalingen kunt u hieronder downloaden, alsmede de tekst van de CAO waarin de niet algemeen verbindend verklaarde bepalingen zijn doorgestreept.

Let op:   SZW heeft verder nog de volgende bepalingen geschrapt *):

  • Artikel 25a lid 3 (partieel): zinsnede ‘partij bij deze cao’ is geschrapt
  • Artikel 25b lid 4 (partieel): zinsnede ‘partij bij deze cao’ is geschrapt
  • Artikel 29 lid 2 en 3: ‘1 juli 2009’ geschrapt vanwege werkingsduur
  • Artikel 30 lid 2 en 3: geheel geschrapt vanwege werkingsduur
  • Bijlage 7a: loontabellen 1-7-2009 geschrapt vanwege werkingsduur
  • Bijlage 7b: salarisschalen 1-7-2009 geschrapt vanwege werkingsduur

Overzicht niet algemeen verbindend verklaarde bepalingen Cao voor de Bouwnijverheid 2009-2010

CAO voor de Bouwnijverheid met doorgestreept de niet algemeen verbindend verklaarde artikelen *) (Wilt u printen: let op, 232 pagina’s!)