Op de agenda!

CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010 algemeen verbindend verklaard

Op 17 november jl. heeft de Aannemersfederatie bericht van het Ministerie van Sociale Zaken ontvangen dat de CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010 ondanks de ingediende bedenkingen per 14 november 2009 algemeen verbindend is verklaard.

Aannemersfederatie Nederland is daarover uitermate teleurgesteld met name voor de mkb werkgevers die zitten met een loonkostenstijging van meer dan 3% (1-1-2010 t.o.v. 1-1-2009) in een markt die zwaar onder druk staat.
Het laatste kwartaal daalde de omzet 8%; Aannemersfederatie Nederland vreest over het hele jaar een omzetverlies van bijna 20%. Na 3 kwartalen staat de teller al op meer dan 14% omzet-verlies en de marges staan zwaar onder druk.

 

De CAO voor de Bouwnijverheid is een CAO geworden met arbeidsvoorwaarden die niet bij deze tijd passen. Steeds meer bedrijven zullen daarom deze CAO ontvluchten; de vakbonden dreigen in het zwaard van het eigen succes te vallen.

Aannemersfederatie Nederland zal serieus (moeten) nadenken over een eigen CAO, of een discussie op gang brengen over de werkingssfeer van dit soort CAO’s.

De CAO voor de Bouwnijverheid 2009 – 2010 is nu algemeen verbindend verklaard hetgeen betekent dat elke werkgever die valt onder de werkingssfeer van de CAO, deze dient toe te passen met ingang van de datum van de algemeen verbindend verklaring t.w. 14 november 2009.

Een aantal artikelen of onderdelen van artikelen zijn in het verleden niet algemeen verbindend verklaard. Eind november kunt u vanaf deze website een overzicht downloaden met niet algemeen verbindend verklaarde artikelen.

Het persbericht dat de Aannemersfederatie hierover heeft verstuurd, kunt u ook op deze site lezen.