Op de agenda!

Bouw en onderwijs tekenen voor gezonde scholen

Artikelindex

In Nederland krijgen meer dan een miljoen kinderen in het basisonderwijs les in ongezonde gebouwen. Op initiatief van Servicecentrum Scholenbouw (SCS) tekenen partijen in bouw en onderwijs voor een verbeteringsslag in onderwijshuisvesting. Het betreft de PO-raad, de brancheverenigingen (Bond van Nederlandse Architecten, NLingenieurs, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, AannemersFederatie Nederland, Systeembouwend Nederland,)en SCS. Op dinsdag 10 november in Nieuwspoort ondertekenden de bovengenoemde partijen een convenant waarin ze een partnership aangaan.

  “De huidige programma’s van eisen leiden tot gebouwen die niet meer voldoen aan de verwachtingen”, waarschuwt Rijksbouwmeester  Liesbeth van der Pol. De kwaliteit van de Nederlandse onderwijshuisvesting moet daarom met hoge prioriteit verbeterd worden. Het partnership zet zich in voor betere onderwijshuisvesting, door significante bewustwording bij opdrachtgevers voor scholenbouw te bevorderen. De partijen bundelen kennis en ervaringen om eisen rondom functionaliteit, duurzaamheid en gezondheid in schoolgebouwen te realiseren.

Schoolbesturen en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bouwen van scholen maar hebben slechts incidenteel met scholenbouw te maken. Zij krijgen geen kans om kennis op te bouwen over huisvesting. Als opdrachtgevers voor scholenbouw krijgen ze te maken met onderwijsvernieuwing, veranderende regelgeving en een markt in ontwikkeling. Dit maakt het realiseren van een gezond en functioneel schoolgebouw tot een complexe taak. Bundeling en uitwisseling van kennis en ervaring zijn essentieel voor het professionaliseren van opdrachtgevers voor scholenbouw.  

Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is een onafhankelijke, landelijke stichting, opgericht vanuit de ministeries van Financiën en OCW, de besturenorganisaties in het onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. SCS zet zich in voor betere onderwijshuisvesting. Zij adviseert en begeleidt schoolbesturen en gemeentes op het gebied van aanbesteden. Daarnaast ontwikkelt zij modellen, trekt lering uit eerdere ervaringen en deelt deze informatie met alle betrokkenen in de onderwijshuisvesting.