Op de agenda!

Persbericht Aannemersfederatie Nederland teleurgesteld over algemeenverbindendverklaring Bouw CAO

Aannemersfederatie Nederland feliciteert de vakbonden met de algemeenverbindend verklaring van de Bouw CAO voor de werknemers, voor zover deze nog werk hebben en houden. Tegelijkertijd is dit uitermate teleurstellend voor de werkgevers die zitten met een loonkostenstijging van meer dan 3 % in een markt die zwaar onder druk staat.

Het laatste kwartaal daalde de omzet 8 %; Aannemersfederatie Nederland vreest over het hele jaar een omzetverlies van bijna 20 %. Na 3 kwartalen staat de teller al op meer dan 14 % omzetverlies en de marges staan zwaar onder druk. De Bouw CAO is weer een CAO-plus geworden zonder moderne arbeidsvoorwaarden die bij deze tijd passen. Weer meer bedrijven zullen de dure Bouw CAO ontvluchten; zo dreigt de vakbond in het zwaard van het eigen succes te vallen.
 
De CAO is aan werkgeverszijde alleen afgesloten door Bouwend Nederland; Aannemersfederatie Nederland werd geen eigen plek aan de CAO tafel gegund. Aannemersfederatie Nederland, vertegenwoordiger van de gespecialiseerde MKB-ondernemers in de burgerlijke & utiliteitsbouw en de GWW-sector in de Bouw, zou nooit een handtekening onder deze Bouw CAO gezet hebben. Onze MKB-ondernemers zitten nu met de gebakken peren. (Grote) aannemers kopen in waar het goedkoop is, desnoods buiten de Bouw CAO die nog harder zal leeg lopen.
 
Aannemersfederatie Nederland zal serieus (moeten) nadenken over een eigen CAO, of een discussie op gang brengen over de werkingssfeer van dit soort CAO's, want zo gaan wij niet door.