Op de agenda!

IntegriteitTop levert gezamenlijke intentieverklaring bouwsector

Opdrachtgevers en –nemers in de bouw erkennen gedeelde verantwoordelijkheid

Op 30 oktober 2009 hebben kopstukken uit de bouwsector tijdens de IntegriteitTop hun handtekening gezet onder een ketenbrede integriteitverklaring. Een unieke gebeurtenis, omdat voor het eerst opdrachtgevers én opdrachtnemers gezamenlijk optrekken om een dergelijke intentieverklaring bouwsectorbreed te ondertekenen. “De sector stelt onomwonden en over de volle breedte vast dat integer en transparant handelen menens is”, aldus Hans Blankert, voorzitter van de Regieraad Bouw, de initiatiefnemer van de IntegriteitTop. Onder de ondertekenaars zijn vooraanstaande organisaties als Bouwend Nederland, NLingenieurs, Uneto-VNI, de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Unie van Waterschappen en de Rijksgebouwendienst. 

De onderwerpen integriteit en transparantie staan sinds de Bouwenquête in 2004 prominent op de agenda in de bouwsector. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn, vaak binnen hun specifieke branches en organisatieverbanden, in actie gekomen om integriteit te borgen via interne projecten, branchespecifieke middelen of gedragscodes. Hoewel al deze initiatieven waardering verdienen, leiden ze ook tot versnippering van de  aanpak van integriteit. “Waar het tot nu toe aan ontbrak, was een gevoel van gezamenlijkheid”, stelt Regieraadvoorzitter Hans Blankert. “Branches wezen te vaak naar elkaar en aanvaardden geen verantwoordelijkheid voor elkaars gedrag, terwijl een fout in één branche het imago van de hele keten aantast. We moeten bouwketenbreed optreden. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. De ondertekening van de integriteitverklaring is een belangrijke stap.”

Glashelder Bouwen
Met de verklaring spreken de ondertekenaars af dat zij staan voor integriteit, dat zij elke vorm van frauduleus handelen veroordelen, dat zij geen acties ondernemen die ongewenst gedrag uitlokken en geen zaken doen met partijen die niet integer handelen. De ondertekenaars verklaren verder dat zij waar mogelijk ketenbreed zullen samenwerken om integriteit verder te stimuleren. Eén van de middelen die de ondertekenaars kunnen inzetten, is de publicatie Glashelder Bouwen, een leidraad voor transparantie. De IntegriteitTop vormde een mooie aanleiding om de eerste exemplaren van Glashelder Bouwen aan de aanwezigen uit te reiken.

Over de Regieraad Bouw
De Regieraad Bouw is in 2004 na de Bouwenquête opgericht om verandering en vernieuwing in de bouwsector te stimuleren, zowel bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers. Professioneel aanbesteden, verbetering van samenwerking, integriteitvraagstukken en modern personeelsbeleid waren de afgelopen jaren belangrijke speerpunten van de Regieraad Bouw. De Regieraad Bouw is initiatiefnemer van de IntegriteitTop en auteur en uitgever van Glashelder Bouwen, een leidraad voor transparantie. Meer informatie op: www.regieraadbouw.nl en www.debouwvernieuwt.nl.