Op de agenda!

Woensdag 21 oktober 2009 ‘Dag van de Innovatie & Automatisering’

De commissie Innovatie & Automatisering van de Aannemersfederatie bestaat ruim een jaar. Om hierbij stil te staan is 21 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van de Innovatie & Automatisering’.

Op deze dag zullen de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen samen om tafel gaan zitten om de vervolgstappen te bespreken op het gebied van innovatie en automatisering. Lopende innovatieprogramma’s zullen toegelicht worden, opgedane ervaringen zullen worden uitgewisseld. Dit alles om een stap naar het volgende innovatieve jaar te kunnen zetten. Een jaar dat in het teken zal staan van samenwerking, binding en duurzaamheid.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de resultaten van de bijeenkomst, zodat u ook kunt zien wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben op het gebied van innovatie en wat er allemaal op de planning staat voor het komende jaar.