Op de agenda!

CAO Bouwnijverheid 2009-2010

Alhoewel deze CAO op dit moment nog steeds niet algemeen verbindend is verklaard en de Federatie bezwaar heeft aangetekend tegen het algemeen verbindend verklaren van onder andere loonsverhoging, kilometervergoedingen, artikel 1 lid 3, stellen wij u toch de tekst van de CAO ter beschikking. U kunt deze hieronder downloaden.

CAO Bouwnijverheid 2009-2010