AFNL-NOA: ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft!

Met het oog op de behandeling van de Begroting voor Binnenlandse Zaken volgende week in de Tweede Kamer, heeft AFNL-NOA de notitie ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’, aangeboden aan de Tweede Kamerlcommissie BiZa. Deze notitie bevat een aantal politieke aandachtspunten, specifiek vanuit mkb-bouw, -afbouw en -infra

Cruciaal om de mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra de komende tijd door te kunnen laten bouwen aan de enorme woningbouwopgave en hun medewerkers aan het werk te houden. Maar ook om de maatschappelijke opgaven van verduurzamen, energie besparen, circulair en klimaatverandering te kunnen verwezenlijken.

AFNL-NOA doet een dringend beroep op de politiek te bewerkstelligen dat bouw, afbouw en infra kunnen doorwerken in deze 2e golf van de coronacrisis. Want aangezien de bouw laat-cyclisch is, komen voor de bouw- en infrasector de grote problemen er nog aan als er geen opdrachten meer komen of naar voren worden gehaald. Cruciaal is dat opdrachten naar voren worden gehaald met geoormerkt geld voor lagere overheden, dat de kwaliteit van vergunningverlening verbetert, dat de overheid anticyclisch bouwbeleid voert en mee investeert in kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond. Als dat gebeurt kunnen mkb-aannemers doorbouwen en hebben zij geen crisispakket nodig.

De notitie is zowel digitaal als ín tekstversie beschikbaar. Klik hier voor de tekst versie(pdf).

Voor de digitale versie klik op de navolgende link: https://afnl-noa.nl/onze-standpunten/

9 oktober 2020