De leerling als fundament

Sinds 31 januari is de website van het programma De leerling als fundament online. Het programma De leerling als fundament wil het middelbaar beroepsonderwijs voor de bedrijfstak bouw & infra vernieuwen, zodat er meer deelnemers instromen op het mbo, er minder uitvallen en er meer doorstromen naar hbo-opleidingen. Via de website kunnen de projectleiders van de twaalf proeftuinen kennis en ervaringen uitwisselen. (Bron: Fundeon)